UTRIKES. Inför det stundande presidentvalet i Ryssland är flera av landets politiker upprörda över att Vladimir Putin gång på gång blir vald till president. En kvinnlig presidentkandidat vill därför nu att han stryks från röstsedeln, med en uppmaning att istället rösta på henne.

Presidentkandidaten Ksenia Sobchak har i ett brev till Högsta domstolen bett om att Vladimir Putins registrering som kandidat i det ryska presidentvalet i mars ska ogiltigförklaras.

Sobchak ställer upp i valet för det mindre politiska partiet Civic Initiative, men positionerar sig som ett alternativ för dem som föredrar att fylla det icke längre existerande alternativet ”ingen av ovanstående” på röstsedeln.

Hon hävdar bland annat i brevet till domstolen att Putins kandidatur måste ogiltigförklaras för att han redan upprepade gånger haft posten.

Sobchak anklagar även Putin och hans trogne bundsförvant, premiärminister Dmitry Medvedev, för påstådd ”konspiration om att inneha presidentposten för deras grupp under en lång eller obestämd tid”. Hon hänvisade till ”situationen” mellan åren 2008-2012 när Medvedev tjänstgjorde som Rysslands president och Putin istället blev landets premiärminister.

För närvarande tillåter den ryska konstitutionen att samma kandidat får ställa upp i presidentvalet ett obestämt antal gånger, det finns dock ett villkor – samma person tillåts inte att sitta i mer än två mandatperioder i följd.

Putin har valts till Rysslands president tre gånger där hans första mandatperiod inleddes år 2000. År 2004 valdes han återigen, men under nästkommande period tilläts han inte att ställa upp, varpå han då istället blev premiärminister under Medvedev. År 2012 ställde han däremot återigen upp i valet och vann.

Sobchaks argument har tidigare använts av olika ryska oppositionspolitiker. I en av de senaste utspelen sade presidentkandidaten Pavel Grudinin (KPRF) att om han valdes skulle han minska antalet gånger en person kan ställa upp i valet.

Central Elections Commissions (CEC) vice ordförande, Nikolay Bulayev, ska ha blivit överraskad av Sobchaks önskan och svarat:

Detta ämne har studerats och diskuterats av alla och det är förvånande att Ksenia Sobchak har valt att ta upp det igen. Domstolens dom har blivit godkänt och svaret är entydigt: För närvarande finns det inga begränsningar som kan hindra Vladimir Putin från att ställa upp i valet.

Källa:
‘None of the above’ candidate asks Supreme Court to remove Putin from presidential race


  • Publicerad:
    2018-02-17 19:15