UTRIKES. Rysslands president Vladimir Putin har låtit meddela att han kommer att ställa upp i nästa års presidentval.

Vladimir Putin.

Det var under ett tal i en bilfabrik i Nizhny Novgorod, en stad 40 mil öster om Moskva, som Rysslands nuvarande president Vladimir Putin avslöjade att han tänker ställa upp i nästa års presidentval. Om Putin skulle ställa upp i de kommande valen eller inte har det spekulerats kring under en längre tid. Fastän många sett hans kandidatur som en självklarhet har det funnits en osäkerhet i frågan då Putin fram tills nu valt att hålla tyst om sina planer.

— Ja, jag kommer att ställa upp i valen… för president till den ryska federationen, sa Putin.

Huruvida Putin ställer upp i valen som en självständig kandidat eller om han tänker söka politiskt stöd från ett parti står ännu oklart. Om han ställer sig under en partifana kommer det med största sannolikhet att vara som en kandidat under partiet Enade Rysslands fana. Om Putin blie vald till landets president kommer det att vara femte gången han har den presidentiella makten i Rysslands.

Till skillnad från USA och många andra länder finns det inget maximalt antal gånger som en person kan väljas till president i Ryssland. Den enda begränsningen är att en person inte får hålla ämbetet i fler än två på varann följande mandatperioder.

Att att Putin skulle få presidentiella befogenheter för femte istället för fjärde gången beror på att han agerade som tillförordnad president under Boris Jeltsins sista mandatperiod. Innan Putins nuvarande mandatperiod hölls ämbetet av Dmitrij Medvedev. De ryska presidentvalen kommer att hållas i mars månad år 2018.

FAKTARUTA: Rysslands President
Officiell titel: Ryska federationens president
Ämbetet bildades: 1991
Minimiålder: 35 år
Mandatperiod: 6 år

Källor:
Putin says he will run for next term in 2018
Rysslands president – Wikipedia


  • Publicerad:
    2017-12-08 08:30