UTRIKES. Ryssland har tagit de första stegen för att bygga ett nytt parallellt internet. Målet är ett internet som kan fortsätta att verka även om det vanliga nätet skulle sluta fungera.

Rysslands säkerhetsråd har bett landets regering stödja utbyggandet av ett parallellt internet som ska säkerställa landets IT-infrastruktur även när det ”vanliga nätet” slutat att fungera. Systemet kommer att bygga på ett nytt protokoll som inte bygger på internationellt kontrollerade DNS-systemet.

Då det parallella nätet inte är beroende av ny hårdvara, utan bygger på ett nytt protokoll, kan ett helt nytt system sättas igång rätt snabbt. Rysslands president Vladimir Putin har själv satt den första augusti 2018 som det datum då projektet ska stå klart.

Bakom beslutet ligger det ryska säkerhetsrådets som skriver följande i ett uttalande: ”Västerländernas ökade förmåga och vilja att utföra offensiva operationer inom det informationstekniska området är ett allvarligt hot mot Rysslands säkerhet”.

Det nya systemet kommer även att vara öppet för andra BRICS-nationer. BRICS är en samarbetsgrupp som har som mål att utveckla alternativ till USA-ledda internationella organisationer såsom IMF, Världsbanken, G8 med flera. I nuläget utgörs BRICS-länderna av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Källor:
Russia to launch ‘independent internet’ for BRICS nations – report
Russia plans to create an ’independent internet’ by 2018 to protect it from ’global internet malfunctions’ – but critics say the plan could make it easier to launch its own attacks
Wikipedia – BRICS


  • Publicerad:
    2017-12-01 09:35