MEDIA. Oprah Winfreys eget kvinnomagasin vill ”vända rollerna” och låta den ”vita privilegierade kvinnan” vara den som får känna på hur det är att vara i underläge.

I majutgåvan utav Oprah Winfreys tidning O, the Oprah Magazine har man tagit med en bildserie där man i debattsyfte har gett fotografen Chris Buck uppdraget att ”utmana” hur vi människor ”placerar andra i fack” utifrån vår egen världsbild.

Uppslaget kallas ”Let’s Talk About Race” (”Låt oss tala om ras”) och man har valt att ta med bilder där det är den vita kvinnan som fått byta plats med ”minoriteter i utsatta situationer”.

Det var tidningens chefredaktör Lucy Kalin som tog upp tankar och funderingar kring ämnet under ett samtal med Oprah och hon var ivrig att göra verklighet utav idén.

Kalin menar att syftet var att uppmuntra till en öppen diskussion kring förväntningar som finns på folk med olika etniciteter och vår status i samhället, eller att ”tala om elefanten i rummet”.

— Rasfrågan är ett känsligt ämne, så vi ville bidra till att underlätta i diskussionen och kunna lära utav varandra och utvecklas med det, menar Kalin.

Chris Buck menar att ”en bild säger mer än tusen ord” och här ser man hur det är de vita kvinnorna som skall pyssla om väninnor utav andra etniciteter medan de kan njuta omgivna utav lyx och överflöd. Skärmdump från mic.com.

— När du ser en bild med någon med en annan ’ras’ än din egna, vad är dina förväntningar på denne och hur utmanar vi dessa? Varför har vi vissa förutfattade meningar om vissa ’raser’ och förväntningen om att de skall passa upp på andra? frågar sig Buck i en intervju om hans fotografier.

Han berättar vidare att han inledningsvis upplevde det som en svår uppgift att ta sig an, då han som vit menar att det är lätt att glömma bort att det finns en verklighet utanför hans egen. Detta uppdrag var för honom en ”viktig påminnelse” om hur människor från andra raser har ett annat perspektiv på världen. Han hoppas att bilderna får stor spridning så att de kan användas som diskussionsunderlag. Till kritiker låter han hälsa att ”om någon känner sig träffad så är det för att man kommit åt en känslig punkt hos dem”.

— Det är viktigt för mig att vara involverad i nyheter som dessa, att bidra till att de nyanseras och blir intressanta. Det här är mitt jobb, menar Buck.

En annan bild visar en söt, vit, liten flicka som försöker välja en docka från hyllor fyllda utav färgade dockor i olika utförande. Skärmdump från mic.com.

Många har hyllat initiativet och kvinnor har på olika sätt, genom exempelvis Twitter och insändare, kommenterat med att de länge känt sig underlägsna och saknat samhörighet i ett samhälle som domineras utav ”vit kultur”.

Men tilltaget har även kritiserats för att vara ett försök till så kallad omvänd rasism där man utmålar ”vita människor” som förtryckare och att det finns en generell uppfattning om att kvinnor av annan etnicitet ges lägre status och utnyttjas på grund utav detta.

Källa:
Tro, hopp och mod – ”Vi har all anledning att vara stolta”


  • Publicerad:
    2017-05-19 15:15