INRIKES. SVT ska börja använda ett ”nytt språk” i sin rapportering av nyheter för att vilseleda folket. Till exempel kommer invandrare som tidigare bott i Sverige men som numera bor i utlandet att benämnas som ”svenskar”. Detta rapporterar Fjällsjö Nyheter.

SVT ska börja använda nytt språk i sin rapportering av nyheter för att vilseleda folket.

”Språk är makt. Språk är också politik” skriver SVT:s nyhetschef. Därför ska SVT nu skapa ett eget språk som ska användas mot TV-tittarna. I det nya språket ska exempelvis utländska medborgare med arabisk etnicitet som dödas under Jihad i Syrien benämnas som ”svenskar” om de tidigare bott i Sverige.

SVT har tagit fram nya riktlinjer till sina journalister om hur de ska vinkla nyheterna politiskt. Syftet är uttalat att öka SVT-journalisternas politiska makt över samhället.

Språk är makt. Språk är också politik. Språk signalerar normer. Många intressegrupper och individer har starka åsikter om vad som är rätt och fel, och vilka ord som absolut bör eller inte bör användas”, skriver SVT:s nyhetschef Anne Lagercrantz i en presentation av de nya politiska riktlinjerna.

De intressegrupper som det talas om att SVT ska rätta sig efter är de mångkulturella och kulturmarxistiska maktgrupperna. De har blivit allt fler på senare år vilket lett till att pressen ökat på de politiskt korrekta journalisterna att vinkla sin nyheter till alla intressegruppers behag.

Att intressegrupperna blivit fler beror på det mångkulturella samhället. Eftersom ett mångkulturellt samhälle sätter intressegrupperna före folket leder mekaniken i ett mångkulturellt samhälle till skapandet av fler intressegrupper.
SVT: Alla som bott i Sverige är svenskar

SVT:s nya politiska riktlinjer har presenterats av cheferna på SVT:s blogg i det officiella dokumentet ”Sverigespegling på SVT Nyheter” och i arbetsdokumentet ”Tips och språkråd när du jobbar med att spegla Sverige – fokus mångfald”.

I de nya riktlinjerna framgår det att vissa ord ska bannlysas i politiskt maktsyfte. Bland annat får inte längre ordet ”invandrare” användas och inte heller ordet ”invandrarfamilj”. Istället för ”invandrartätt område” blir ordern till journalisterna att istället skriva ”socialt utsatt område”.

Journalisterna på SVT förbjuds även att använda sig av den svenska polisens beskrivningar, i de fall förbjudna ord ingår i dessa. Exempel på förbjudna ord som polisen använder är ”afrikanskt ursprung”.

En anmärkningsvärd sak med SVT:s nya politiska riktlinjer är att man skriver att man ska hitta på sitt eget språk med egna definitioner av orden. Bland annat ska ordet ”svensk” nu betyda både svenskar, människor ur andra folkgrupper med svenskt meborgarskap, och utländska medborgare som är eller har varit bosatta i Sverige.

SVT Nyheter använder ordet svenskar om alla som har svenskt medborgarskap. Vi bör undvika att gradera svenskhet genom att ställa de båda uttrycken mot varandra. Ibland kan just medborgarskapet ha juridisk relevans och bör då poängteras. Även personer som är bosatta i Sverige utan att vara medborgare kan betecknas som svenskar.

I SVT:s exempel på hur den nya definitionen av svensk ska användas tar man upp de välkända fall som varit där utländska medborgare som kommit till Sverige som ”flyktingar” sedan åker tillbaka till hemlandet för att begå terrorbrott:

I fall som berör terrorism, kan formuleringar liknande denna användas: ”svensk som har haft samröre med våldsbejakande/militanta islamister.

Ett annat ord som SVT har skapat sin egen definition av är ”flykting”. Enligt SVT är i princip alla som kommit till Sverige från fattiga länder så kallade flyktingar men den riktiga definitionen är att flyktingar är de som Migrationsverket har klassat som flyktingar, som ett resultat av att de bedömts ha asylskäl.

”Var också uppmärksam på att Migrationsverket har en annan definition av ”flykting”, som skiljer sig från den som vi använder”, skriver SVT.

Samtidigt som både svenskar, icke-svenskar som är medborgare i Sverige och utländska medborgare som bor eller tidigare har bott i Sverige måste kallas ”svenskar” av SVT:s journalister så får de aldrig får tala om ”etniska svenskar”.

”Uttryck som etniska svenskar, etniska ryssar m.m. undviker vi” skriver SVT i ett av dokumenten.

Detta innebär alltså att SVT uppmanar sina journalister att mörka eller förneka det faktum att det finns en etniskt svensk folkgrupp. Förnekandet kommer även att skapa ett så kallat ”PK syntax error” när SVT ska beskriva apartheidpolitiken i Estland och Lettland.

Efter Sovjetkommunismens fall har de nya demokratiska makthavarna klassat vissa människor i Estland och Lettland som ”etniska ryssar”, och vägrat ge dem medborgarskap eller rösträtt. Politiken stöds av den svenska regeringen, men nu kommer inte SVT att kunna rapportera förståeligt om den.

Källa:
SVT:s nyheter ska vinklas med eget språk


  • Publicerad:
    2017-03-31 10:53