INRIKES. Det kommunala bostadsbolaget KKB i Kävlinge kommun kan komma att tvingas reservera hyresbostäder för kommunens invandrare, något Sverigedemokraternas lokala ordförande Jana Lund är starkt kritisk till.

kavlinge

Kävlinge kommun har sedan tidigare avtalat med Migrationsverket att ta emot tjugofem flyktingar årligen, samt lösa bostad till dessa. Under den kommande veckan är det sagt att kommunen kommer ta beslut om att reservera tjugo stycken av KKB:s lägenheter per år. Den moderata lokalpolitikern Pia Almström menar dock att inte alla av dessa lägenheter kommer gå till flyktingfamiljerna. Dessa kommer enligt henne att fördelas på ”familjer i kommunen som inte har möjlighet att få ett eget hyreskontrakt” samt endast fem till sex av de flyktingfamiljer som anländer.

I ett mejl till tidningen Fria Tider skriver Sverigedemokraternas lokala ordförande, Jana Lund, att partiet definitivt inte stödjer kommunens tilltag att ge invandrare förtur i bostadskön. Hon anser istället att invandrarna ska stå i bostadskö som alla andra. Detta är något kommunen hävdar att de gör, men Lund menar att det är lögn och att det syns på deras begäran om frigörandet av lägenheterna.

Lund säger sig istället helt vilja riva upp avtalet med Migrationsverket: ”SD i Kävlinge har alltid agerat mot flyktingmottagandet i kommunen, vi har genom tidigare motioner äskat uppsägning av avtalet med Migrationsverket och total redovisning av kostnader för ensamkommande barn som finns i kommunen. Några sådana ville inte kommunen presentera.”

Källa:
SD: Låt invandrare stå i bostadskö som alla andra


  • Publicerad:
    2013-03-12 18:18