LULEÅ. I Luleås kommunfullmäktige klubbades det nyligen igenom att det kommunala bostadsbolaget Lulebo ska ge nyanlända invandrare förtur i bostadskön.

Debatten blev lång men partierna var i stort sett överens förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna som var emot förslaget. Sverigedemokraterna påpekade att det var orättvist.

— På Lulebos hemsida står det angående bostadskön att samma regler gäller för alla. Men det gör det inte om man fördelar ut bostäder på detta sätt, sade sverigedemokraten Carita Elfving.

Anledningen till att förslaget klubbades igenom är den nya lagstiftningen gör gällande att kommuner måste stå för bostad åt invandrare som fått permanent uppehållstillstånd.

Fram till den 1 juli 2017 ska de upplåta 25 procent av bolagets lägenhetsomsättning till främlingarna.

Källa:
Förtur klubbades efter en tuff debatt


  • Publicerad:
    2016-09-01 18:50