MASSINVANDRING. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå föreslår att en del av de nyanlända invandrare som kommit till Sverige och som fått permanent uppehållstillstånd ska få gå före i bostadskön.

En ny lagändring som gjordes vid årsskiftet tvingar kommunerna att ordna fram bostäder till ett visst antal nyanlända invandrare som fått permanent uppehållstillstånd. För att klara det föreslår därför kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå att en del av dessa icke-svenskar ska få gå före i Lulebos bostadskö.

På frågan om vad Yvonne Stålnacke, socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå, vill säga till de som stått i bostadskön länge och som nu kanske får se en ”nyanländ” gå före i kön, svarar hon:

— Att det är viktigt att de som kommer till Luleå får en god start.

För Luleås del handlar det om 248 personer som fått permanent uppehållstillstånd och det förelås alltså att en del av dessa ska få förtur till lägenheter hos Lulebo, kommunens bostadsbolag.

Stålnacke ser det inte som ett problem att invandrarna får gå före i kön och när hon ännu en gång fick frågan om hon inte tror att de som sedan länge stått i bostadskön kan se det som ett problem att andra får gå före säger hon:

— Ja. Samtidigt är det så att vi behöver fler lulebor för att kunna utföra det uppdrag vi har. Det kanske är så att någon av de som kommer att jobba som lärare i våra skolor eller som undersköterska på våra boenden och det behöver vi för att säkra välfärden framåt.

Källa:
Nyanlända kan få gå före i bostadskön


  • Publicerad:
    2016-06-21 08:40