USA. Det amerikanska lexikonet Merriam-Webster meddelar nu att man skriver om definitionen av ordet ”rasism”. Detta efter att en ung kvinnlig aktivist i ett stort antal mejl insisterat på att så måste ske.

Genrebild. Foto: CC0 Public Domain.

22-åriga Kennedy Michum menar att nuvarande definitioner inte på ett tillräckligt tydligt sätt fångar in ”den systematiska rasism som vi svarta afro-amerikaner utsätts för”.

Hon vände sig därför till förlaget och med kravet att de ändrar de nu befintliga definitionerna av ordet. Till en början ska förlaget ha avböjt men efter en långvarig korrespondens med den unga kvinnan har man nu gett med sig.

Michum uppges just ha tagit sin examen vid Drake University, Florissant, Missouri, ett antal kilometer från Ferguson, som är ett starkt fäste för BLM och där stora upplopp liknande dem idag utspelade sig 2014.

Redaktören Alex Chambers vände sig, i samband med att han i TV tillkännagav ”rättningen”, direkt till Michum och sade:

— Denna revision skulle inte ha blivit av utan din ihärdighet i din kontakt med oss.

Merriam-Websters redaktörschef, Peter Sokolowski, har bekräftat att man kommer att förändra definitionen efter att ha mottagit Mitchums krav.
I lexikonet finns för närvarande tre definitioner av ordet rasism. Så här lyder definition 2:

a) En doktrin eller ett politiskt program som baseras på ett rasistiskt antagande och som är utformat för att verkställa dess principer.

b) Ett politiskt eller socialt system grundat i rasism.

— Det är denna definition som kommer att justeras för att göra den poäng som Michum lyfter mer tydlig, påpekar Sokolowski.

Den exakta ordalydelsen i den kommande versionen av definitionen är ännu inte känd.

Så här beskriver Sokolowski den förestående förändringen:

— Det här är den typ av kontinuerlig revidering som är en del av arbetet med att hålla ordboken uppdaterad, utifrån de stränga kriterier och den kunskapsinhämtning som vi bedriver för att kunna beskriva språket så som det faktiskt används.


  • Publicerad:
    2020-06-11 10:10