ISLAM Linköpings moskéstiftelse har redovisat en finansieringsplan för planerat moskébygge i Kåparpsområdet i Linköping. Samhällsbyggnadsnämnden väntas ta beslut om detaljplan i december eller januari.

Linköpings moskéstiftelse vill bygga en moské i Kåparpsområdet. Linköpings kommun har tidigare tecknat ett ramavtal med stiftelsen där det ingick att de senast den sista september skulle kunna visa upp en finansieringsplan.

David Kelly, exploateringsingenjör och projektledare vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, uppger i mejl till Corren att stiftelsen har redovisat finansiering i form av årsredovisning, kontoutdrag och planer på fortsatta insamlingar.

Enligt David Kelly ska samhällsbyggnadsnämnden under dess decembermöte ta ett beslut om att öppna en detaljplaneändring i Kåparpsområdet.

Nämndens ordförande Muharrem Demirok tror att beslutet kommer att skjutas upp till januari på grund av nytt styre i nämnderna.

I stiftelsens bokslut för 2021 redovisades det att de hade cirka 8 miljoner kronor. Kostnaden för den tilltänkta moskén ligger på mellan 12 och 15 miljoner.

Den lokal som används som moské idag har en yta på cirka 150 kvadratmeter, den nya moskén planeras att bli mellan 1 000 och 1 300 kvadratmeter.

Stiftelsen skriver på sin hemsida att det idag bor cirka 15 000 muslimer i Linköping.