Dagens datum 25 augusti: Den 25 augusti 1991 publicerade den finländska studenten Linus Torvalds ett inlägg i Usenet-gruppen comp.os.minix som meddelade att han utvecklar en ny operativsystemskärna.

linux

Under datorernas guldålder på 80- och 90-talet fanns en rad operativsystem till de många olika modeller av datorer som användes. Modeller som Commodore Amiga, Apple Lisa och Atari ST var populära konsumentdatorer med unik uppsättning hårdvara och operativsystem.

I universitetsvärlden användes under denna tid oftast någon form av UNIX-operativsystem till de oftast stora och väldigt dyra datorsystem man brukade för forskning och utbildning. Dessa UNIX-system kostade väldigt mycket i licensavgifter till de företag som utvecklade dem. Därför startade under det tidiga 80-talet en rörelse på amerikanska universitet som syftade till att tillgängliggöra ett UNIX-kompatibelt operativsystem helt gratis, med all källkod tillgängligt. 1983 grundades GNU-projektet av Richard Stallman med skapandet av GNU General Public License (GPL) som är ett licensieringssystem för öppenkällkods-mjukvara.

Linus Torvalds, skaparen av Linux.

Linus Torvalds, skaparen av Linux.

Linus Torvalds föddes den 28 december 1969 i Helsingfors, Finland. Föräldrarna Anna och Nils Torvalds tillhör båda den svensktalande minoriteten som lever i Finland. Linus var sedan unga år intresserad av datorer och skrev sina första program i programmeringsspråket BASIC på en Commodore VIC-20. Han lärde sig sedan assembler-programmering på sin nästa dator och skrev en egen assembler och kod-editor samt modifierade datorns operativsystem.

När Linus Torvalds påbörjade sina studier vid universitetet i Helsingfors i slutet på 80-talet kom han i kontakt med MINIX som hade utvecklats av en amerikansk systemvetare och kunde användas fritt av studenter. Nackdelen med MINIX var att det var anpassat för äldre hårdvara samt att dess licensavtal stipulerade att koden inte fick modifieras.

Så i april 1991 påbörjade Linus Torvalds arbetet med att skriva sin helt egna version av ett mer modernt operativsystem. Efter några månaders utvecklingsarbete publicerade han den 25 augusti 1991 ett inlägg i nyhetsgruppen för MINIX-operativssytem:

Hello everybody out there using minix –

I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I’d like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

I’ve currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I’ll get something practical within a few months, and I’d like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won’t promise I’ll implement them 🙂

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes – it’s free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that’s all I have :-(.
— Linus Torvalds

Till en början hade Torvalds planer på att kalla sitt nya operativsystem Freax, en kombination av de engelska orden ”Free” och ”x” (som åsyftade till släktskapet till UNIX). När sedan filerna till projektet skulle laddas upp till universitetets servrar så valde serveradministratören att byta namnet på projektet till ”Linux”, ett namn som Linux Torvalds själv hade avfärdat i ett tidigare skede som alltför egoistiskt.

När version 0.1 släpptes skrev Torvalds i nyhetsgruppen:

Sadly, a kernel by itself gets you nowhere. To get a working system you need a shell, compilers, a library etc. These are separate parts and may be under a stricter (or even looser) copyright. Most of the tools used with linux are GNU software and are under the GNU copyleft. These tools aren’t in the distribution – ask me (or GNU) for more info.

Till en början släpptes Linux-kärnan under en helt egen licensieringsmodell och i december 1992 släpptes version 0.99 med en GPL-licens som gör mjukvaran helt fri att använda och modifiera. Linus Torvalds själv menar på att hans beslut att släppa Linux-kärnan under GPL var det bästa beslut han någonsin tagit.

I dagens moderna värld tänker nog de flesta icke tekniskt kunniga att Linux är någonting för tekniknördar och att det är någonting som de aldrig själva skulle röra. Chansen är dock mycket stor att dessa människor använder och är beroende av någon form av Linux utan att de själva vet om det. Linux av idag är så flexibelt att det kan köras på allt från enorma superdatorer till klockor.

En stor majoritet av världens alla webbservrar (där givetvis Nordfronts webbservrar ingår) som visar människor deras favoritsidor använder sig idag av någon variant av Linux. Det finns även en hel uppsjö av distributioner av Linux-varianter för användning till persondatorer, däribland Linux Mint som Nordfronts redaktion använder sig av, dessa är också helt gratis att använda till skillnad från andra operativsystem. Ett annat område där Linux-system dominerar totalt är i smarta telefoner, där operativsystemet Android (som bygger på Linux) har den absolut största användarbasen.

Sammantaget kan man lugnt konstatera att Linux är en framgångssaga utan motstycke. Linux har erövrat världen och är idag det mest använda operativsystemet på planeten.


  • Publicerad:
    2016-08-25 16:57