LIVSSTIL När livet naturligt ändras för individen så måste denne planera för att kunna bedriva effektiv kamp på ett annat sätt.

De människor som ansluter sig till motståndet har olika kunskaper, färdigheter och talanger, de har därför olika förutsättningar. Det är inte skillnaden i dessa förutsättningar som jag kommer att diskutera i den här texten utan hur de förändringar som kommer att behöva ändras i individen när denne åldras. Denna naturliga omställning som kommer att ske i alla individer som arbetar genom att aktivt och framförallt kontinuerligt motarbeta det här systemet. Det viktiga hos individen är att förstå när det gamla kanske inte längre är möjligt och en ny form av kamp måste påbörjas. Allra bäst är om individen har en insikt över detta och planerar för den nya formen av kamparbete.

Barnåldern

Om hela livet levs så befinner sig människor likt djuren i olika stadier under levnadstiden. Vi går från barndom till ungdom. Därifrån går vi till det unga vuxenlivet, sedan när tiden är mogen skapar kvinnan och mannen en familj med förhoppningsvis många barn. Varav en ny generation genomgår samma stadier. Barnen blir tonåringar och sedan vuxna som flyger ut ur boet, de väljer sedan att påbörja en ny generation med barnbarn som följd. Pensionering och slutligen döden är det allra sista steget i livets cykel

Män och kvinnor har olika biologiska förutsättningar i livet och därför naturligt olika roller, jag kommer därför att separera de två könen åt när jag försöker förklara allmänt och generellt de olika nivåerna av ålderdom tillsammans med vår gemensamma kamp mot det här systemet.

I barndomen med nationella eller nationalsocialistiska föräldrar har barnen egentligen inga förpliktelser förutom att ha kul, vara nyfiken och leka som barn, ta till sig det föräldrarna lär ut som ska förbereda dem för tonåren och vuxenlivet. Detta gäller bägge könen.

När tonåren kommer in och tonåringen vill vara naturligt rebellisk skall detta riktas mot det nuvarande systemet. Allra bäst är om alkoholen hålls till ett minimum under den här perioden. Istället skall kickarna förses genom spännande aktioner där den ungdomliga saknaden av konsekvenstänk, våghalsighet och styv i korken-mentalitet kan komma väl till pass. Det gäller framförallt hos männen men det finns även hos kvinnor.

Flickorna bör uppfostras till att behärska främst administrativa sysslor, det framtida hushållet och andra viktiga understödjande aktiviteter. Mycket av tonårstiden kommer att handla om att utforska friheterna från föräldrarna, umgås med det andra könet. Detta umgänge är bra om det kan anordnas under NS-paroll. Ungdomen har en tendens att sätta sig själva frivilligt och ofrivilligt i klistret och här måste de yngre och äldre vuxna hjälpa till att vägleda dem.

Yngre vuxenåren

Den första riktiga chansen till en split mellan kampen och individen kommer i de yngre vuxenåren när personen får sitt första jobb eller blir sambo för första gången. Ord som”ungdomlig dumhet” har använts förr för att förklara ett tidigare engagemang. De söker då ofta efter det ”trygga livet” som jag skrivit om innan. För att personer inte skall hamna i detta är det viktigt att denna övergångsperiod förberedes av de vuxna för ofta har de unga vuxna inte riktigt förståndet till pliktens betydelse eller ansvarskänslan även om de ses som myndiga.

Personerna i de bägge könen måste förstå att de är i sitt livs form för aktivism och det skall inte slängas bort för att titta på liberalt dekadenta saker såsom Melodifestivalen eller judaiserade TV-serier från Hollywood. Som kvinna är det viktigt att ha ängelns tålamod och kämpa mot sin biologiskt naturliga drift att tjata på mannen att han skall vara hemma med henne när han är ute på aktiviteter under nätterna eller helgerna.

Många kvinnor i den här åldern har fått sina män att stanna hemma för att stilla hennes instinkter. Här måste de äldre kvinnorna stötta henne i hennes orolighet och tillrättavisa olämpliga beteenden som kan uppstå under hennes orolighet. Mannen får inte kastrera sig själv genom att vika ned sig för hennes naturliga oro för hemfridens skull.

Familjebildning

När det vankas barn för de bägge vuxna kommer de naturligt befinna sig i en fas där bortfall från kampen blir större. Nu får de ett gemensamt skapat liv, ett liv vilket de har obeskrivliga känslor för. De vill naturligt skydda deras nya barn men kampen vi för är aldrig riskfri, det går att minimera riskerna för föräldrarna under småbarnsperioden. De som för kampen måste också ha en förståelse för att gatukampens intensitet kommer att drastiskt minska eftersom barn tar tid och pengar kommer att behövas för hushållet. Om mannen skulle ha samma intensitet som innan och vara borta för mycket kommer kvinnan mest troligen att bli fientlig då kvinnor biologiskt känner att mannen måste vara hemma eller på jobb för att säkra barnets framtid.

Andra människor bör stötta i folkgemenskapens tecken i denna fas så mycket som möjligt under denna period där paret försöker hitta sig själva i deras nya roller som föräldrar. Det är viktigt att familjen hålls intakt så att framtiden (barnen) kan uppfostras korrekt och förnya rasen i livets cykel.

Mannen som varit mycket gatuaktiv, gillar spännande aktioner och så vidare kanske känner att det var något som han var bra på. Något som han nu inte längre har särskilt mycket tid för, kanske bara en helgdag i veckan. För att motverka frånfälle från kampen för att han inte känner sig behövd eller att han känner att han inte har någon roll i organisationen så måste han förberedas i god tid för livets cykel så att han kan hitta en annan roll i kamparbetet som passar bättre med familjens småbarnsliv. Det kan vara skrivbordsarbete, eller tillverkning av något som gynnar kampen, utbilda andra i vissa uppgifter. Här sätter fantasin endast begränsningar.

För kvinnorna under denna tid kommer fokus ligga allra mest på barnen och möjligt skrivbordsarbete eller andra administrativa sysslor. Vara behjälplig mot yngre kvinnor i tonåren eller som är i de yngre vuxenåren.

Pensionsåldern

Till slut måste ändå mannen i princip pensionera sig från gatan när han blir tillräckligt gammal eller blir för skröplig. Då är det viktigt att han lärt sig något som han kan föra kampen vidare med, annars kommer han tyna bort. När pensionen och ålderdomen kommer vill jag särskilt lyfta fram Vera Oredsson som ett utmärkt exempel på hur man fortfarande kan föra kampen vidare både på gatan genom att medverka på demonstrationer men också genom att författa texter och medverka på aktiviteter i organisationer som Nordiska motståndsrörelsen.

Med allt detta sagt så vill jag påminna om att acceptera och bejaka livets cykel. Förbered dig mentalt och planera kampen efter de olika cyklerna du kommer befinna dig i redan i unga år. Genom din framförhållning kommer vardagslivet och kampen underlättas och förbättras, förbättras så att vi möter det existentiella hot vi står inför och besegrar det.