POLITIK Fackförbundet LO har länge finansierat Socialdemokraterna. Nu vill endast var femte medlem fortsätta med det.

Fackförbundet LO har sedan bildandet haft starka kopplingar till Socialdemokraterna. Medlemsavgifterna som man får in används bland annat till att finansiera partiet.

Idag har den socialdemokratiska dominansen inom förbundet minskat. Nya siffror visar att endast var femte medlem vill att LO ska fortsätta att finansiera socialdemokraterna.

63 procent av de manliga förbundsmedlemmarna och 37 procent av kvinnorna är helt emot det. Siffrorna visar också att även de medlemmar som röstar på socialdemokraterna är emot finansieringen. Så röstade i alla fall 52 procent av dem.

LO:s vice ordförande Therese Guovelin, tror inte att det har med socialdemokraternas finansiering i sig att göra, utan att folk är skeptiska till att medlemsavgifterna spenderas utanför fackförbundet.