INRIKES. Den socialdemokratiska regeringen röstades ner av riksdagen, vilket är första gången någonsin i Sverige.

Stefan Löfvens socialdemokratiska regering röstades bort idag. Foto: Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Tidigare idag röstades Stefan Löfvens regering ned med 181 röster, efter att Vänsterpartiet ställt sig bakom en missförtroendeomröstning som formellt utlöstes av Sverigedemokraterna. Även Kristdemokraterna och Moderaterna stod bakom sedan tidigare.

Vid 11:45 inledde Stefan Löfven en presskonferens, där han sammanfattade varför regeringen röstats ned, det vill säga förslaget om marknadshyror på nybyggda bostäder, och vad man gjort under sin tid vid makten. Löfven nämnde bland annat höjd a-kassa under tiden coronaviruset spridits och påföljande restriktioner och satsningar på välfärd.

Angående regeringskrisen pekade Löfven på att den grupp partier som röstat ned regeringen inte själva verkar ha någon koalition att erbjuda som alternativ.
Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, uttryckte igår i SVT:s Agenda att hon hoppades på att en borgerlig regering kan tillträda med stöd av Centerpartiet och Sverigedemokraterna.

Regeringen har nu en vecka på sig att bestämma om det blir extraval eller om det blir nya talmansrundor, där en ny statsministerkandidat ska hittas och prövas i riksdagen.

Liberalerna väntas hålla presskonferens 12:10 och Vänsterpartiet 12:30. Vilka fler partier som kommer kalla till presskonferens återstår att se.

De borgerliga partierna är nöjda
När ledamöterna efter omröstningen lämnade kammaren var Sverigedemokraterna, KD och Moderaterna nöjda med resultatet.

Jimmie Åkessons svar till pressen var att man är nöjd med att regeringen har fallit och att man nu hoppas på en ”ny och bättre” regering. Vägen dit är dock lång, konstaterar Åkesson.

Även Ulf Kristersson verkade vara nöjd och konstaterade att Moderaterna står beredda att bilda en ny regering, något han menar att det redan finns underlag för. Partiet är dock beredda på extraval om det blir så.

Även Ebba Busch intervjuades av pressen och sade sig vara redo för alla alternativ.

Något mindre nöjda var Liberalernas Johan Persson, som kallar regeringens fall en trist dag för Sverige, och givetvis Centerpartiets Annie Lööf som menar att nederlaget visar varför ”populistiska krafter” aldrig kan ges något inflytande.

Liberalernas presskonferens
Liberalerna, ett av de partier som ingick i januariöverenskommelsen, inledde 12:10 en presskonferens. Liberalerna har hållit avtalet, menar partiledare Nyamko Sabuni, men nu har riksdagen underkänt regeringen och januariavtalet.

Sabuni kritiserar regeringen för att ha isolering som ”högsta politiska idé”, förmodligen syftandes på Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, och att förutsättningar för att det skulle fungera långsiktigt inte funnits.

Januariavtalet beskrivs också som ganska spretigt och att man efter förhandlingar inte kommit fram till någon gemensam framtidsvision att arbeta mot.

Hon talar även om vad Liberalerna vill göra, exempelvis ”förbättra skolan” och lösa problem relaterade till massinvandringen. Bättre villkor för företag för att fler arbetstillfällen ska kunna skapas nämns också.

När regeringen nu har fallit hoppas Liberalerna på en borgerlig regering och uppmanar Centerpartiet att välja sida. Något extraval hoppas man inte på i första hand, förståeligt med tanke på den senaste tidens opinionssiffror.

Under presskonferensen fick hon också frågan om varför Liberalerna ska ha varit det parti som krävt att Vänsterpartiet skulle isoleras. Hon säger sig dock inte känna till detta då hon inte ska ha varit med i förhandlingarna, och att hon är beredd att ta Annie Lööfs ord på att så har varit fallet.

Angående marknadshyror menar Sabuni att det vore bra om bostadsmarknaden avreglerades och att en mer fri hyressättning skulle leda till att fler bostäder byggs. Bostadsbristen i exempelvis Stockholm innebär en missad chans för Sverige att skapa välstånd, menar Sabuni.

Vänsterpartiets presskonferens
Klockan 12:35, något försenat, inleder Nooshi Dadgostar Vänsterpartiets presskonferens. Regeringen har fallit, konstaterar hon, och påpekar att Vänsterpartiet vill att Stefan Löfven ska komma tillbaka till makten, dock utan marknadshyror på agendan. Det är nu upp till Socialdemokraterna och Stefan Löfven att återigen vinna Vänsterpartiets förtroende.

Någon ”högernationalistisk” regering kommer Vänsterpartiet aldrig släppa fram, antagligen syftandes på ett eventuellt samarbete mellan de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna.

När januariavtalet förhandlades fram var Vänsterpartiet inte med, men man krävde att marknadshyror inte skulle vara med i avtalet. Detta har dock inte följts, och nu måste man därför rösta bort regeringen.

— Som det ser ut idag är Stefan Löfven beroende av våra mandat, säger Dadgostar och pekar återigen ut att Stefan Löfven måste säkra sitt regeringsunderlag och återvinna Vänsterpartiets förtroende.

Allt ansvar för regeringskrisen lägger Dadgostar på Stefan Löfven, då man inte säkrat sitt underlag genom att följa Vänsterpartiets krav. Att avreglera hyressättningen så att marknaden sätter priset skulle leda till höjda priser, påpekar Dadgostar och kallar detta ett ”paradigmskifte”. Man kommer heller aldrig stödja en annan statsminister som vill införa marknadshyror. Inte heller kommer man rösta för en socialdemokratisk budget, om man inte själva får vara med och förhandla fram budgeten.

Jimmie Åkesson: ”Äntligen”
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson intervjuades av den partianknutna satsningen Riks, och uttryckte då glädje över att regeringen röstats bort. Nu väntar arbetet med att bilda en ny regering, eller kanske ett extraval som partiet är beredda på, menar Åkesson.

Riks tog också chansen för en snabb intervju med Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi, som hoppas på att landet slipper en M-ledd regering med stöd av SD.

Inget annat parti verkar ha kallat till presskonferens. Nordfront avslutar rapporteringen för den här gången men fortsätter följa utvecklingen kring regeringens fall.


  • Publicerad:
    2021-06-21 11:54