Dagens datum 14 maj Denna dag 1868 föddes den judiske kommunisten Magnus Hirschfeld i Tyskland. Hirschfeld var en av grundarna till homosexlobbyn och upphovsman till begreppet ”rasism”. Hirschfeld väckte så stark avsky i Tyskland att han höll på att bli ihjälslagen.

Magnus Hirschfeld.

Magnus Hirschfeld föddes den 14 maj 1868 i staden Kolberg i en judisk familj. Efter att ha studerat medicin och filosofi och öppnat en läkarpraktik inledde Hirschfeld sin politiska karriär 1897 då han grundade ”Vetenskapliga humanitära kommittén” (Whk) i Berlin. Whk var den första politiska organisationen för homosexuella i Tyskland och grundades på Hirschfelds födelsedag, 14 maj. Syftet var att arbeta för ett avskaffande av den lag som kriminaliserade homosexualitet bland män.

1919 grundade Hirschfeld Institutet för sexualvetenskap där man ägnade sig åt vetenskaplig forskning över sexuella avvikelser kombinerat med politisk verksamhet och undervisning. Institutet kom att bli en samlingsplats för homosexuella och transpersoner världen över. Exempelvis besökte socialdemokraten Eric Thorsell, en av grundarna av homorörelsen i Sverige, Hirschfelds institut i början av 1930-talet. Kring institutet flockades en mängd prominenta judar som marxisterna Benedict Friedländer och Kurt Hiller och sionisten Albert Einsten.

Magnus Hirschfeld var själv marxist och kommunist. Han var först anhängare av det socialdemokratiska partiet SPD men samarbetade senare med kommunistpartiet KPD som han hyllade som en del av den homosexuella frigörelsekampen. KPD försökte för Hirschfelds räkning avskaffa lagen som kriminaliserade homosexualitet bland män. Detta skedde i tyska riksdagen år 1924.

Hirschfeld engagerade sig för marxism, homofrågor samt ”sexuell frigörelse” överlag – vilket även innefattade understödjande av feminism och aborter. I Berlin skapades under 1920-talet en dekadent homomiljö som i sin tur ledde till formandet av vad som beskrivs som världens första HBT-rörelse. Den homosexuella rörelsen i Tyskland, med Hirschfeld som en av de mest centrala figurerna, arbetade frenetiskt med att göra Berlin till en samlingsplats för världens homosexuella. Ett myller av bögklubbar, barer och till och med tidningar uppkom i Berlin och år 1922 anordnades i staden den första homodemonstrationen någonsin, vilken lär ha samlat 400 deltagare.

Klubben Eldorado, en av träffpunkterna för homosexuella och transvestiter i Berlin under 1930-talet. Känd för sina "drag shows" samt ett tillhåll för prostitution.
En artikel i Der Angriff från 1928 återger händelsen från 1920 när Hirschfeld attackerades efter en föreläsning: ”Han dog nästan. Detta är den enda positiva nyheten som kan rapporteras om en figur som Hirschfeld”.

Vad många uppfattade som en medveten attack på samhällsmoralen skapade reaktioner i Tyskland. 1920 ska Hirschfeld ha blivit nästan ihjälslagen efter en föreläsning i München. De nationalsocialistiska tidningarna Völkischer Beobachter och Der angriff bemötte och kritiserade Hirschfeld vid ett flertal tillfällen. År 1933, när nationalsocialisterna kom till makten, förbjöds homosexlobbyn i Tyskland. Hirschfeld som då befann sig på en föreläsningsturné i USA fick snart veta att hans verksamhet inte längre var välkommen i Tyskland. Hirschfelds instititet förbjöds efter några månader och tyska studenter vandaliserade det 1933. Det var dock de allierade som, ironiskt nog, förstörde byggnaden under ett bombangrepp 1943.

Hirschfeld var även något av en trendsättare när det gällde olika begrepp. Det var Hirschfeld som myntade begreppen ”transvestit” (1910) och ”transsexuell” (1923). Det var även Hirschfeld som lanserade begreppet ”rasism” till en större publik. När nationalsocialisterna kom till makten 1933 flyttades Hirschfelds fokus från sexuell frigörelse till ”kamp mot rasism”. Han gav i slutet av 1933, under sin tid i exil, ut boken ”Rassismus” som översattes till engelska några år senare. Detta var ett försök till en vetenskaplig studie av rasism, men kom till större delen att innehålla polemiska plattityder. Hirschfeld, som beskrevs av sina egna som mer av en propagandist än en vetenskapsman, använde argument och förklaringsmodeller som vi känner till idag. Hirschfeld menade att ett bevis för att raser inte existerar är för att ”det inte finns någon sak som en ren ras” och framhävde det faktum att människan kan korsa sig med varandra, vilket enligt honom betyder att ”det finns bara en ras”. Hirschfeld hävdade även att ”rasism” inte är biologisk och naturligt utan något inlärt från tidig ålder.

Hirschfeld dog 1935 i Frankrike. Hans lobbyarbete fick ett abrupt slut då nationalsocialisterna kom till makten i Tyskland, men kunde återupptas efter att ”de goda krafterna” vann andra världskriget. Genom att ha tillhandahållit mötesplatser för världens homosexuella, propagerat för homosexualitet i offentligheten samt skapat en politisk arena för homosexlobbyn har den judiske kommunisten Hirschfeld haft en stor påverkan på HBT-rörelsen av idag.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-05-14.