SAMTIDSHISTORIA Malcolm X lägger sin själ för Nations of Islam och kritiserar liberalerna i norr.

Nation of Islam var egentligen främst hudfärgsseperatister, men de betecknas som rasseperatister av de som inte förstår sig på rasfrågan. Det gjorde att de hamnade i konflikt med det dåvarande etablissemangets vilja att integrera negrerna i USA med de vita. Fiender fanns på bägge sidorna, Malcolm X hatade de andra människorättsaktivisterna som han ansåg var negrer som gick den vite mannens ärenden. Han ansåg att de som fick pengar förväntas lyda och eftersom dessa människorättsaktivister fick pengar från vita (och judar) så var det de sistnämnda som egentligen styrde. Istället förkunnade Malcolm X att negrerna skulle bygga upp sina egna samhällen där det var de som styrde över sina egna liv. Med facit i hand så har det blivit som Malcolm X varande för, även om negrerna i Amerika framställs som allt mer positivt för samhället så är det inte de som äger eller kontrollerar produktionsmedlen. Speciellt inte om man jämför dem med andra minoritetsgrupper såsom judarna.

Malcolm X:s budskap förvrängdes medvetet av medierna, i den nivå som vi är vana vid att se i Sverige där medierna förvränger vad invandringskritiker tycker och tänker med den stora skillnaden att Malcolm fick stor uppmärksamhet och fick hålla föreläsningar på flera universitet. Varför han fick göra detta vet jag inte, jag kan bara spekulera efter att ha läst hans biografi. En anledning kan vara att han och Nations of Islam var ärliga i frågor som var väldigt känsliga för tiden. En annan sak var att det fanns en grupp negrer i USA som gillade Nations of Islams åsikter, speciellt eftersom de gav dem en förhärligande självbild. En tredje sak är att andra politiska grupperingar såsom vita liberaler, judar och kommunister kunde tänka sig att skapa en allierad mot den större vita ”konservativa” gruppen. Den fjärde och sista var att de var unika, radikala och provocerande. Detta ”provocerande” kunde ta sig uttryck som att Malcolm X ville att negrer skulle få starta upp skytteklubbar i New York som var betydligt mer kriminellt vid den här tiden. Uppmärksamheten ledde till ett ökat medlemskap i hela USA, vilket ledde till att de i vissa fall kunde utmana polisen när de missbrukade sin makt mot deras medlemmar.

Judar och vita liberaler

Han kunde säga att han önskade det som judarna hade: ”Jag uppmanade Afrikas fria nationer att de behövde se nödvändigheten av att hjälpa afro-amerikanernas sak inför Förenta nationerna. Jag sade att precis som den amerikanska juden var i en politisk, ekonomisk och kulturell harmoni med resten av världens judar så var jag övertygad att det var tid för afro-amerikanerna att ansluta sig till pan-afrikanisterna runtom i världen.” Här kan vi se ett direkt hot mot den judiska makten genom att uttrycka att den är stark och framförallt hegemonisk samt internationell. Jag har tidigare sagt att Malcolm X förstod hur judar förde sig och jag skall nu ge ett annat exempel som nog de flesta judemedvetna känner igen.

I can often tell you the ethnic source of a question. The most easily recognizable of these to me are a Jew in any audience situation, and a bourgeois Negro in ”integrated” audiences. My clue to the Jew’s questions and challenges is that among all other ethnic groups, his expressed thinking, his expressed concerns, are the most subjective. And the Jew is usually hypersensitive. I mean, you can’t even say ”Jew” without him accusing you of antisemitism. I don’t care what a Jew is professionally, doctor, merchant, housewife, student, or whatever – first he, or she, think Jew.

Malcolm säger sedan att han kan förstå att judarna är hyperkänsliga i och med att de har blivit förföljda i över 2 000 år men han säger också att judarna själva aldrig skulle låta någon dränera pengar från deras samhällen såsom de gör hos de svarta. Malcolm säger också att i varje negergetto så äger judarna de större affärerna. Den judiska senatorn Barry Goldwater skall ha skämtat om det hela enligt biografin.

A white man, a black man, and a Jew were given one wish each. The white man asked for securities; the black man asked for a lot of money; the Jew asked for some imitation jewelry ”and that colored boy’s address”.

När det kommer till hans observation av vita liberaler så finns det saker som jag tror ni svenska läsare kommer känna igen fast under svenska former. Jag har valt att citera stora stycken för att han gör flera bra poänger.

”The Deep South white press generally blacked me out. But they front-paged what I felt about Northern white and black Freedom Riders going South to ’demonstrate.’I called it ’ridiculous’; their own Northern ghettoes, right at home had enough rats and roaches to kill to keep all of the Freedom Riders busy. I said that ultra-liberal New York had more integration problems than Mississippi.”

Malcolm X förklarar att negrerna i norr hade stora problem med kriminalitet, bidragsberoende, arbetslöshet, trångboddhet, missbruk och barn som sprang på stadens gator på nätterna. För honom så hade norr också en segregation genom medvetna ekonomiska incitament. Detta behövde liberalerna åtgärda istället för att köra ner till den amerikanska södern i liberala politiska upptåg där de så kallade Freedom Riders åker ned för att utmana den amerikanska söderns segregation.

It was all – it is all – the absolute truth; but what did I want to say it for? Snakes couldn’t have turned on me faster than the liberal. Yes, I will pull off that liberal’s halo that he spends suchs efforts cultivating. The North’s liberals have been for so long pointing accusing fingers at the South and getting away with it that they have fits when they are exposed as the world’s worst hypocrites.

Den djupa södern är mer ärlig enligt Malcolm då de öppet motsätter sig integration, något som de i norr heller inte önskar då vita liberaler och svarta liberaler som umgås med varandra snackar skit bakom stängda dörrar om motparten. Något som han bevittnat själv flera gånger.

”The word ”integration” was invented by a Northern liberal. The word has no real meaning. I ask you: in the racial sense in which it’s used so much today. Whatever ”integration” is supposed to mean, can it precisly be defined? The truth is that ”integration” is an image, it’s a foxy Northern liberal’s smokescreen that confuses the true wants of the american black man.”

För Malcolm så kan inte svarta bli jämlikar eller ens anses som jämlikar förrän de kan stå på egna ben, så länge de inte kan stå på egna ben så kvittar pratet om demokrati, jämlikhet eller andra liknande liberala floskler.

Hans analys av ordet integration och oviljan hos vita liberaler att bo med utlänningarna är intressant med tanke på dagens Sverige, där utlänningarna önskar bo segregerat och även de mest extrema vita liberalerna i sin tur önskar att inte bo bland invandrarna. I Sverige lyfter liberalerna i princip endast fram de utlänningar som är tillräckligt liberala och ”svenskifierade” i syftet att sprida liberalismen till alla andra i utbyte mot pengar.

För ett tag sedan blev det bråk på sociala medier och kryddpolisen (svarta människor) attackerade vita för att inte krydda deras mat.

Denna synpunkt var något som Malcolm X spred redan vid den här tiden och ansåg att de vitas mat var smaklös, en slutgiltig lösning på frågan finns inte då vi särskiljer oss för mycket rasligt. En annan sak var att vita luktade annorlunda, speciellt när vi var våta. Detta är kanske inte så konstigt då John Baker i boken ”Race” påstår att svettkörtlarna är det som skiljer raserna mest åt. Jag själv anser att afrikanska negrer har en lukt som påminner om något slags sköljmedel.

Den världskända tungviktsboxaren Cassius Clay, eller Muhammad Ali som han senare skulle bli känd som, gjorde att Nation of Islam fick enorm medial spridning när han gick ut och kallade sig själv för ”black muslim” och sade att Malcolm X:s var hans spirituella rådgivare. För första gången i världshistorien var en ”muslim” tungviktsboxare och det retade upp många kristna (både vita och svarta) i det amerikanska samhället. Termen black muslim var ett medialt skapat uttryck, det var inget Nations of Islam använde själva.

Familjefar

Malcolm träffar i organisationen sin hustru Betty och de gifter sig snabbt, tillsammans får de fyra barn. Malcolm reser under den här tiden land och rike runt. Han tar i princip inte ut någon lön men bor i ett stort hus som organisationen äger. Malcolm är rastlös och därmed passar det här upplägget honom som handen i handsken, lägg där till att hans fru – som han vördar – ställer upp i vått och torrt medan han är ute och reser. Hans fru Betty tar inte bara hand om de fyra barnen utan hon arbetar även i organisationen som honom, fast efter hennes egna förmågor. Trots detta så litar inte Malcolm X fullt ut på henne, han litar inte på kvinnor sedan prostituerade kvinnor var hans grannar och umgänge. Denna otillit till kvinnofolket utökades sedan när han själv blev hallick.

”Woman who cries all the time is only because she knows she can get away with it”, hade han klottrat ned på ett papper. Alex Haley som intervjuade honom hade kommit underfund med att han kunde lägga fram ett papper vid Malcolm X och denne kunde aningslöst klottra ned olika saker på pappret under intervjusessionerna och sedan lämna pappret vilket sedan lästes av Haley. Vid nästkommande sessioner fick därmed Haley en större insikt i hur Malcolm X tänkte kring olika frågor och han frågade Malcolm vad han tänkte kring kvinnor.

"You never can fully trust any woman", he said. "I’ve got the only one I ever met whom I would trust seventy-five per cent. I’ve told her that," he said "I’ve told her like I tell you I’ve seen too many men destroyed by their wives, or their women" […] "Whatever else a woman is, I don’t care who the woman is, it starts with her being vain." […] "I have a wife who understands, or even if she doesn’t she at least pretends."

Det sistnämnda var något som han också skrev ned under en session, men det måste ändå klargöras att han inte litade på någon – inte ens sig själv. Den här misstron mot svek och kvinnor blev han påmind om när han till slut hamnar på kollisionskurs med den mannen som han vördat i tolv år, Elijah Muhammad.

I sista delen hamnar Malcolm X i konflikt med Nations of Islam och väljer att resa till Mekka.