INRIKES Nyligen spårade ett tåg ur på Malmbanan i Norrland. Nu visar det sig att underhållsåtgärder inte utförts inom tidsgränserna.

För två veckor sedan spårade ett tåg ur på Malmbanan i Norrland. Efter detta har Ekot genomfört en granskning som visar att inrapporterade fel, exempelvis sprickor eller växelfel, inte åtgärdas i tid.

Mer än hälften av de fel som rapporteras in har inte åtgärdats inom tre månader, vilket är den bortre tidsgräns som satts upp av Trafikverket.

På grund av Malmbanans betydelse och att tyngre tågtrafik tillåts görs dubbelt så många inspektioner där jämfört med andra banor.

Professor Ulf Olofsson på KTH, som under lång tid har forskat kring järnvägsfrågor, kommenterar för Ekot:

— Malmbanan är ju unik i och med att man har högre tillåten axellast. Man tillåter tyngre tåg, helt enkelt. Många av de här felen är ju ytskador, och det är skador på anläggningen. Då är det ännu viktigare att man lagar felen i tid så att vi har en högkvalitativ anläggning.

Totalt rör det sig om 79 fall Ekot har granskat, varav 44 har åtgärdats för sent.

— Det är inte bra. Sprickor i räls ska man se över i tid. I slutändan blir det ett säkerhetsproblem om man tummar på tidsreglerna, säger Olofsson till Ekot.

Roger Nilsson, enhetschef på Trafikverket, menar dock att det ibland är befogat att vänta längre med att åtgärda felen, om man exempelvis ska förnya delar av järnvägen. Då kan man enligt honom genomföra fler kontroller och se att anmärkningar som gått över tiden inte förvärrats.

Nilsson menar att det inte går att se någon koppling mellan olyckor och dessa anmärkningar. Ulf Olofsson uttrycker viss förstålse över Trafikverkets sätt att resonera, men menar att det är viktigt att åtgärda felen i tid på grund av den unika trafiksituationen.