INRIKES. Det har nu avslöjats att förskolan Iqra i Västerås bara har en enda förskollärare på 96 barn. Nu riskerar förskolan att förlora sitt tillstånd.

På den mångkulturella förskolan Iqra i Västerås går det 96 barn, men det finns endast en förskollärare på skolan. Situationen upptäcktes när Västerås stad gjorde en kvalitetsgranskning av kommunens förskolor. Detta har resulterat i att förskolan fått ett föreläggande från kommunen och om inte problemet åtgärdas kommer verksamhetstillståndet att dras in.

– De har inte tillräckligt många utbildade pedagoger. Nu har vi gett dem ett föreläggande, och sen har de ett antal månader på sig att korrigera det. Gör de inte det, då kan det hända att de blir av med sitt tillstånd att driva förskola, säger Amanda Agestav, ordförande i förskolenämnden i Västerås, till SVT.

Förskolan har annan personal, men i många fall har de inte ens en utbildning inom barnomsorg. Enligt sin hemsida så utgör rasfrämlingar en överväldigande majoritet av förskolans elever.

Företrädare för den mångkulturella förskolan har sökts upprepade gånger av SVT via telefon och mejl, men utan någon framgång.

Källor:
En enda förskollärare på 96 barn – förskola i Västerås riskerar tillståndet

Förskolans hemsida


  • Publicerad:
    2017-12-15 17:50