MALMÖ. Socialdemokraternas stabschef i Malmö, den chilenske mångmiljonären Luciano Astudillo, får ännu ett högavlönat uppdrag av Malmö Stad, vilket innebär att han kommer att kunna lyfta dubbla löner. Astudillo ansåg så sent som i mars att människor skulle arbeta oavlönat i en reklamfilm för Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas stabschef i Malmö, mångmiljonären Luciano Astudillo, kommer kunna lyfta dubbla löner. Skärmbild: Youtube.

Socialdemokraternas stabschef i Malmö, den chilenske mångmiljonären Luciano Astudillo, har en heltidslön på 69 421 kronor i månaden för sitt arbete på kommunalrådsavdelningen i Malmö.

Nu får han chansen att bredvid sitt ordinarie heltidsjobb lyfta dubbel lön och tjäna 380 000 kronor extra som ordförande i hamnbolaget Copenhagen Malmö Port, CMP.

Uppdraget som ordförande är kontroversiellt då ordförandeskapet för kommunala hel- eller delägda bolag brukar gå till politiker som valts av Malmöborna. Nu kommer det gå till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammehs närmaste medarbetare, stabschefen Astudillo.

Stjernfeldt Jammeh anser dock inte att nomineringen av Astudillo strider mot praxis då hon hävdar att han är en politisk sekreterare som valts av kommunstyrelsen och ”därmed räknas som förtroendevald”.

Astudillo uppger sig vara överraskad över storleken på sin extralön.

— Jag hade ingen aning om storleken på arvodet förrän Kvällsposten började ställa frågor. Och jag kan inte påverka det, säger han.

I slutet av mars sökte Astudillo folk till en kampanjfilm för Socialdemokraterna inför EU-valet. Det utlovades ingen lön, vilket upprörde bland andra skådespelaren Björn Sjöstrand.

— Det är inte värdigt ett arbetarparti, sa Sjöstrand då.

Astudillo har även tidigare uppmärksammats då det avslöjades att han blivit mångmiljonär på sina aktier i fastighetsbolaget Victoria Park AB, där han även satt i styrelsen.

Victoria Park AB lät arbetslösa hyresgäster sköta sina fastigheter för slavlöner samtidigt som man profilerade sig som ett socialt ansvarstagande fastighetsbolag.

På företagets hemsida stod det: ”Vi ser en styrka i att anställa boende för att ta hand om våra fastigheter. Samtidigt skapas erfarenheter för vidare ut i arbetslivet och på så vis motverka de boendes utanförskap”.

En av de personer som arbetade som husvärd fick sju kronor och femtio öre i timmen för sitt jobb, medan Astudillo som blivit mångmiljonär på sina aktier kommenterade:

— Det är så som det fungerar i marknadsekonomin.

Källa:
S-miljonär får extra jobb och kan lyfta dubbla löner


  • Publicerad:
    2019-09-01 20:55