Nästan alla Svenskar tycker innerst inne att vi har alldeles för många främlingar i landet. I alla fall om man frågar dem privat. Uttalar man det offentligt riskerar man att bli ”utfryst” i samhället, därför väljer många att knyta näven i fickan och låtsas att de tycker precis som man SKA tycka för att passa in.
Media, skolor och politiker talar varmt om det så kallade mångkulturella samhället och kan inte nog beskriva hur positivt det är. Riksdagen gjorde till och med en ändring i vår grundlag, år 2010, där man nu lagt till att Sverige är ett mångkulturellt land. Hur kan folket tycka en sak och etablissemanget en annan? Vilka krafter tjänar på att vi har ett mångkulturellt samhälle? Hur kommer Sverige utvecklas om vi fortsätter tillåta den massinvandring som vi har nu? Varför ska vi ha massinvandring?

Är det medmänsklighet?
De som förespråkar massinvandring brukar säga att vi ska ha det av humanitära skäl. Alltså att vi ska välkomna främlingar till vårt land för att det är synd om dem.
Enligt en FN-rapport lever över en miljard (tusen miljoner) människor under svältförhållanden, de har alltså svårt att få mat för dagen. UNICEF rapporterar att cirka 22000 barn dör i onödan varje dag. Vi kan konstatera att det finns många människor världen över som lever under hemska förhållanden. Frågan är då om vi löser situationen genom att ta hit hundratusen flyktingar varje år? Självklart inte. Problemen skulle inte ens lösas om vi tog hit flera miljoner varje år. Det är ett strukturellt världsproblem där resursfördelningen är minst sagt orättvis. Länder och folk exploateras till andras förmån. Varje folk bör få ansvara för sin egen utveckling utan vare sig ”konstgjord andning” eller exploatering.

Har vi alltid haft massinvandring?
Ett Sverige med en svensk kultur och ett svenskt folk var för alla politiska partier en självklarhet fram till för cirka 40 år sedan. Då skedde en drastisk förändring. En kombination av att högerpartiet (nuvarande moderaterna) gjorde en kovändning i invandringsfrågan och att en lobbyist vid namn David Schwarz starkt propagerade för det mångkulturella samhället i Bonniers Dagens Nyheter, gjorde att många lät sig påverkas. Vidare lyckades även LO övertalas till att kräva av sitt moderparti att bli positiva till det mångkulturella samhället, något som definitivt inte partiet var innan. Denna landsomfattande attitydförändring innebar i praktiken att svensken gick från att ha varit stolt över att vara just svensk till att känna någon slags skam över sitt eget folk och sin egen kultur. Det förändrade debattklimatet innebar att gränserna kunde öppnas utan att så många vågade protestera. Massförflyttningar av främmande folk från alla världens hörn till Sverige har aldrig tidigare skett i den omfattning som sker idag. För en mer detaljerad historisk tillbakablick rekommenderas boken ”Hur Sverige blev en mångkultur” av M. Eckehart. Finns att beställa här.

Vad är det egentliga skälet?
Varför finns det då starka krafter i världen som har intresse av att vi är ett mångkulturellt land? Vad har de för syfte? Historiskt sett har Norden uppvisat sin duglighet. Ett flertal stora uppfinnare som betytt mycket för mänskligheten har varit nordbor. Genom tiderna har vi varit fruktade av fiender som hotat Nordens frihet. De som idag har kontroll över den globala politiken i världen ser ett enat och homogent Norden som ett hot mot deras maktsträvanden. Det är helt enkelt en toppstyrd och långsiktig söndra och härska-strategi. Istället för att öppet använda orden söndra och härska talar man om tolerans och mångfald. Man kan se det som lågintensiv biologisk och kulturell krigföring. Många av de svenska politiker som idag beter sig förrädiskt gör det helt ovetande om att de är brickor i ett ondskefullt spel.

Ondskans högborg
En högborg för de krafter som idag har störst makt i världen är USA. Detta land för blodiga krig runt om i världen. Dels för att röva naturtillgångar och marknader men även för att tillintetgöra allt som kan utgöra ett hot mot deras makt. De är även skickliga propagandister, officiellt krigar de alltid för att ”värna demokratin” eller ”skydda civilbefolkning”. I och med att dessa makthavare förfogar över stora medieföretag har de i princip skapat ett monopol på officiell information.
USA har även en mycket tongivande roll i FN och har flera gånger fått dem att officiellt godkänna deras imperialistiska strävanden. Samma FN kvoterar sedan ut flyktingar runt om i världen. Sverige beräknas 2011 att ta emot 30% av alla världens kvotflyktingar. Deras resa hit, uppehälle här samt löner, arvoden till UNHCR-personal betalas av svenska skattebetalare. Då skall det ändå tilläggas att de 1900 personer som Sverige skall ta emot som kvotflyktingar 2011 bara är en liten del av den sammanlagda massinvandring som sker till Sverige. Samma krafter som skapar flyktingströmmar är alltså de som sedan söndrar och härskar.

Människan ett flockdjur
Vi människor har fått en ledande roll på Jorden tack vare vår intelligens. Ändå har vi flera instinkter kvar som kanske främst gör sig påminda i vårt undermedvetna. Däribland har vi liksom många andra däggdjur ett flocktänkande. Om man är övertygad om att hela flocken tänker på ett sätt så anpassar man sig till dem även om man själv tycker annorlunda. Sublim påverkan av vårt undermedvetna utnyttjas idag av både kommersiella företag och inom politiken. Medierna i Sverige som styrs av relativt få, icke folkligt valda personer, ger ständigt intryck av att alla älskar mångkultur och massinvandring. Kritikerna framställs som outbildade och trångsynta. Detta gör att ingen vågar vara kritisk, man håller sina tankar för sig själv för att man inte vill gå emot flocken.

Bryt tystnaden
Vi är i själva verket många som är mycket kritiska till den förda politiken. De flesta tänkande människor känner oro för vilket framtida samhälle som håller på att skapas. Redan nu har otryggheten ökat, hur kommer det se ut för våra barn och barnbarn om vansinnet får fortsätta? Förändringens tid är redan på väg, fler törs vara öppet kritiska och verkligen ifrågasätta vad som sker. Vi uppmanar varje person som är kritisk att öppet visa det för sin omgivning.
Detta är en ödeskamp och tiden är knapp. Lyckas man biologiskt förinta de nordiska folken finns det ingen återvändo. Vi kommer att bli förslavade under ett grymt system som inte alls kommer att bry sig om nordisk kultur och nordiska värderingar.

Stöd motståndsrörelsen
Du som läser denna text kanske har svårt att tro att världen verkligen kan vara så här ond och cynisk som vi beskriver. Om så är fallet vill vi uppmana dig att öppna ögonen! Hur fungerar Världen politiskt och ekonomiskt. Varför får vissa frågor inte diskuteras? Vidare uppmanar vi dig som läser detta att söka information själv. Inte bara godta de ”etablerade sanningarna”.
Motståndsrörelsen utgörs av en samling män och kvinnor som har svurit att försvara Norden. Att förvalta Norden som en fin plats att leva på i frihet borde ligga i allas intresse. Vi har definitivt inget emot främmande folk eller deras kulturer. Vi tycker däremot att varje folk skall befinna sig där de hör hemma. Naturen har format olika folk under hundratusentals år. Varför skall vi i en handvändning rubba den balansen? Idag kallas vi för extremister men det är av ett system som vill tysta alla kritiker. Nu hoppas vi på att få din hjälp. Trots att du kanske i denna mörka tidsålder förlorar ekonomiskt eller karriärmässigt på att vara rakryggad så är det din skyldighet att vara det! Sälj inte ditt eget folk för judaspengar.


  • Publicerad:
    2011-09-29 00:00