DEMOGRAFI Den förväntade medellivslängden i USA har sjunkit de senaste åren och enligt senast publicerade siffror landar den på 76,1 år. Detta kan jämföras med Kina som har en motsatt trend och enligt de senaste siffrorna en förväntad medellivslängd på 77,1 år.

De senaste tre åren har den förväntade medellivslängden i USA rasat. Sajten USA Today skriver att den gått från 78,86 år under 2019 till 76,99 år under 2020 och 76.6 år under 2021 och hänvisar till en studie av Steven Woolf från Center on Society and Health vid Virginia Commonwealth University som publicerades i april.

Men enligt officiell data från USA:s folkhälsomyndighet Centers for Disease Control and Preventions nationella enhet för hälsostatistik landade siffran för 2021 ännu länge, nämligen på 76,1 år. I USA är nu förväntad medellivslängd den lägsta sedan 1996.

Kinas statistik för 2021 är ännu inte tillgängligt, men redan 2020 gick den förväntade medellivslängden upp till 77,1 år, vilket är den högsta siffran någonsin för landet som haft en stabil trend med ökad medellivslängd de senaste decennierna. Detta innebär att den förväntade medellivslängden nu är högre i Kina än i USA för första gången någonsin.

Statistik för medellivslängd för USA (blått) och Kina (rött) från 1960 till 2021 respektive 2020.

Både amerikanska myndigheter och medier menar att ”covid” står för den största delen av minskad förväntad livslängd. Men i Västeuropa – och även i Kina – som också drabbats av den så kallade pandemin, har förväntad medellivslängd tvärtom ökat under 2021.

— De flesta i-länder såg en ökning under 2021, medan USA var bland de länder som hade den största minskningen i förväntad medellivslängd det året, medger Steven Wolf till USA Today.

”Oavsiktliga skador” såsom bilolyckor och opioidöverdoser stod samtidigt för 15.8 procent av den minskade medellivslängden i USA, visar officiell data.