MILITANT PROSIONISM Ytterligare svensk militärpersonal ska skickas ner till Röda havet för att underlätta Israels folkmord på palestinier. Sedan tidigare befinner sig redan fyra stabsofficerare på plats för att assistera i operationen mot Huthirebellernas antisionistiska aktioner.

Sedan Hamas framgångsrika motattack mot Israel den 7 oktober har Huthirebellerna i Jemen stoppat lastfartyg som har israeliska hamnar som slutdestination. Detta betyder att fraktfartygen istället måste ta en längre rutt omkring Sydafrika då de inte kan ta den kortare rutten via Röda havet.

För att svara på detta har bland annat USA, Storbritannien, Danmark och Sverige skickat trupper för att hindra huthierna från att störa de israeliska leveranserna – och i förlängningen underlätta för det folkmord som den sionistiska ockupationsmakten utför på palestinierna på Gazaremsan.

Svensk styrka utökas

I ett pressmeddelande från Försvarsmakten meddelar man att den svenska insatsen i Röda havet ska förstärkas med mer personal. Denna gång handlar det om en traumaenhet som består av omkring tio personer. Tanken är att de nån gång i juni ska påbörja sin tjänstgöring på det nederländska fartyget Karel Doorman.

Svenskarnas tjänst för att skydda den judiska ”staten” är en del av den EU-ledda insatsen vid namn Aspides. Sedan tidigare har Försvarsmakten skickat ner en stabsofficer och på land deltar tre officerare på operationens högkvarter i Grekland.