USA. Mitch McConnel som är Republikanernas senatledare stödjer Donald Trumps rätt att undersöka om det har begåtts valfusk.

Republikanernas senatsledare Mitch McConnell tar Donald Trump i försvar och menar att han har all rätt i världen att ta till juridiska åtgärder och undersöka eventuellt valfusk. McConnell menar också att det är orimligt att samma demokrater som spenderat de senaste fyra åren med att ifrågasätta valresultatet och Trump som president nu kräver att alla omedelbart ska acceptera deras kandidat som segrare.

— President Trump har all rätt att undersöka oegentligheter och överväga rättsliga åtgärder, säger McConnell.

Han menar att domstolarna ska avgöra huruvida valet har gått rätt till eller inte och att Trumps vilja att utreda eventuellt valfusk inte alls är något konstigt eller orimligt.

– Kärnprincipen här är inte komplicerad – i USA måste alla lagliga röster räknas och de olagliga rösterna får inte räknas. Processen ska vara transparent och öppen för alla sidor och domstolarna finns här för att arbeta med bekymmer som dyker upp.

— Våra institutioner är byggda för just det här, fortsätter han.

Han tar också upp valet för 20 år sedan när demokraten Al Gore inte erkände sig besegrad förrän i december och tog till alla juridiska medel för att försöka vinna presidentstolen och han lyfter även fram incidenter de senaste valen där demokrater försökt dra ut på valprocessen för att gynna sin egen kandidat.

— Om några oegentligheter ägde rum det här valet som påverkade valutgången så borde varje amerikan vilja att dessa lyfts fram i ljuset. Och om demokraterna känner sig självsäkra på att sådant inte har förekommit så har de heller ingen anledning att vara rädda för extra granskningar.

— Presidenten har all rätt i världen att undersöka anklagelser om valfusk och begära omräkningar. Och noterbart är att konstitutionen inte ger rika medieföretag någon roll i denna process, säger han och förklarar vidare att amerikansk massmedia inte har vetorätt över lagstiftningen vad gäller valprocessen.

McConnell lyfter även fram hur bland andra Hillary Clinton och andra demokratiska ledare innan valet uppmanat Joe Biden att inte erkänna sig besegrad oavsett vad och att man aktivt kastade omkring sig fuskanklagelser mot Trump.

– Låt oss inte ha några föreläsningar om hur presidenten omedelbart glatt borde ha accepterat de preliminära valresultaten från samma karaktärer som spenderat de fyra senaste åren med att vägra acceptera resultatet i det förra valet och som insinuerade att även detta val skulle bli illegitimt om de förlorade.


  • Publicerad:
    2020-11-10 18:20