ANTISEMITISM. Två toppnamn inom Moderaterna presenterar i en tidningsartikel ett eget åtgärdspaket mot ”antisemitismen” och ”rasismen” på skolor i Malmö och hela Sverige. ”Börja på Sfi!” kräver man.

Antisemitismen” utgör inte bara ”ett hot mot judar”, utan även mot ”omistliga värden i det svenska samhället” förklarar moderaterna Ulf Kristersson och Torbjörn Tegnhammar i tidningen Sydsvenskan.

För några dagar sedan skrev Nordfront om de krav på åtgärder mot ”antisemitismen” på svenska skolor i allmänhet – och skolor i Malmö i synnerhet – som nyligen framförts av judisk makt-representanterna Aron Verständig, Petra Kahn Nord och Nina Tojzner:

  •  Lärare och skolpersonal bör utbildas och få verktyg att kunna identifiera och motverka antisemitism. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för Levande Historia bör engageras och få förstärkt uppdrag i utformandet av dessa utbildningar.
  • Läromedel bör ses över. Judiska Centralrådet och Judiska muséet bör engageras i detta arbete.

Artikelförfattarna framförde dessutom kravet att i denna granskning ska den arbetsdefinition av begreppet ”antisemitism” som International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ger antas.

De förslag på åtgärder som nu läggs fram av ovan nämnda moderater är delvis samma som Verständig, Kahn Nord och Tojzner lagt fram.

Socialdemokraterna anklagas
Kristersson och Tegnhammar anklagar i sin artikel inledningsvis S i Malmö, tidigare kommunalrådet Ilmar Reepalu (S) samt Socialdemokraternas ungdomsförbund i Skåne för att blunda för problemen.

Mot sagda ungdomsförbund riktar man även direkta anklagelser om ”antisemitism” då företrädare för förbundet ska ha hörts skandera ”antisemitiska slagord” under första maj.

Skarp kritik riktas även mot Reepalu, vilken uppges ha uttalat att ”de problem judar möter i form av hat och hot är något som judiska individer och församlingen måste ta ansvar för”.

Medan tidigare rapporter om ”antisemitismen” i Malmö främst utpekar individer med ursprung i Mellanöstern som ”förövare” menar moderaterna att antisemitismen i Malmö – och den i hela Sverige – ”utgår från fyra grupper”:

  • nynazister
  • vänsterextremister
  • islamister
  • människor från Mellanöstern, där hat mot judar och staten Israel är en del av den politiska kulturen

”Gör chanukka till en självklar folkfest i Malmö”
Kristersson och Tegnhammar anser att, eftersom den muslimska fastemånaden nuförtiden avslutas med ett ”eidfirande i Malmös Folkets park”, så bör i rättvisans namn ”det judiska chanukkafirandet vara en lika självklar folkfest i Malmö”.

Men för att så ska kunna ske ”krävs ett uthålligt och konsekvent arbete där Malmö stad tillsammans med Sverige nationellt inför nolltolerans mot antisemitism”.

I Moderaternas åtgärdspaket mot antisemitismen känns de två första punkterna till stora delar igen från tidigare program:

• Inför nolltolerans i skolorna mot antisemitism och rasism.
…Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

• Genomlys alla skolor
. Staten måste…kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt.

• Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI…Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.


  • Publicerad:
    2021-03-23 21:55