SVERIGE. Den åsiktsregistrerande organisationen Expo:s medarbetare Mona Sahlin uppmanar nu alla kommuner att satsa hårt på att bekämpa så kallad extremism.

Några individer ur EXPO:s verksamhet (fr. vänster): Robert Aschberg, Mona Sahlin, Daniel Poohl, Alexander Bengtsson.

Robert Aschberg, Mona Sahlin, Daniel Poohl, Alexander Bengtsson, alla medlemmar av den kriminella organisationen Expo som i huvudsak jobbar för att motarbeta nationalism.

Mona Sahlin, som blivit utsedd till ”nationell samordnare mot våldsbejakande extremism”, besökte nyligen Halmstads statsbibliotek där hon talade om vikten att varje kommun utser en samordnare som specifikt inriktar sig mot just våldsbejakande extremism.

— Det jag förmedlar är en allvarligt menad uppmaning till alla kommuner i Sverige, sätt igång att bygga upp en strategi mot extremismen, om ni inte har det, säger hon.

— Jag har fått uppdraget att vara samordnare och jag förväntar mig nu att varje kommun i Sverige tar ledartröjan och ser till att det blir ett ledande samarbete mot extremismen. Sen vem som sätts att leda detta, om det är polisen eller vem det nu är, det kan vara olika. Men kommunen måste se till att det sker, fortsätter Sahlin.

Källa:
Mona Sahlin sparkar kommunerna i baken


  • Publicerad:
    2015-02-24 17:45