Dagens datum 6 april: Denna dag 1830 grundade Joseph Smith den religiösa kulten Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, även kallad mormonkyrkan. Kyrkans huvudsäte finns idag i Salt Lake City, i Utah, USA. Mormonkyrkan är den fjärde största kristna kyrkan i USA och dess tro är grundad på Joseph Smiths visioner och skrifter.

Mormonernas tempel i Salt Lake City.

Mormonernas tempel i Salt Lake City.

Joseph Smith (1805-1844) ska, enligt mormonernas egen version av historien, ha varit upprörd över alla olika varianter av kristendomen och undrade vilken version som var sann. Enligt mormonerna ska han, 14 år gammal, ha gått in i skogen för att be till Gud om svar och då mötts av uppenbarelser av både Gud och Jesus som då uppmanade honom att inte gå med i någon av de existerande kyrkorna.

I unga år försörjde sig Joseph Smith bland annat genom att mot betalning leta skatter med hjälp av särskilda ”spåstenar” som han hade i en hatt. Att han någonsin skulle ha funnit några skatter finns det inga bevis för och 1826 blev han dömd för bedrägeri.

I rättsprotokollet från 1826 kan man läsa:

” […] he had a certain stone, which he had occasionally looked at to determine where hidden treasures in the bowels of the earth […]”

Under 1820-talet påstås Smith ha haft flera syner och uppenbarelser. 1823 påstod Smith att en ängel han kallade för Moroni ska ha uppenbarat sig för honom. Ängeln Moroni, som enligt Smith var son till en judisk general vid namn Mormon, ska ha visat honom till platsen där flera guldplattor var nedgrävda. På guldplattorna hade Moroni och Mormon skrivit ned sitt folks historia. Smith hävdade att han kunde tyda skriften på guldplattorna genom att använda sig av sina två ”spåstenar” som han kallade Urim och Tummim.

kilbourn-translation-plates_MD

1830 blev det påstådda budskapet på de påstådda guldplattorna utgivna på engelska med titeln ”Mormons bok” och samma år grundade Smith mormonkyrkan. Smiths påståenden i Mormons bok är minst sagt tvivelaktiga och de flesta kritiker är överens om att hans historier är helt uppdiktade. Som exempel hävdas i boken att det fanns kor, hästar och elefanter i Amerika innan européerna anlände. Men sådant hindrar aldrig mormonkyrkans försvarare och troende att ständigt finna ”belägg” som tycks stödja påståendena i deras heliga skrift.

mormon

Enligt mormonsk doktrin skrevs Mormonernas bok i Amerika av juden Mormon. Mormonerna anser att judarna är guds utvalda folk.

Smith ska enligt honom själv ha beordrats att skapa en ny version av bibeln. Fel skulle rättas, viktiga saker klargöras och andra saker förbättras. Då Smith studerade innehållet i bibeln fann han stöd för att månggifte var tillåtet av Gud. Detta kunde sedan användas som anledning för Smith och hans kumpaner att skaffa många fruar, även minderåriga flickor.

Den nya religionen skiljde sig markant från den traditionella kristendomen och detta skapade konflikter med omgivningen. 1831 etablerade sig mormonerna i staden Independence i Missouri men blev snart utdrivna av lokalbefolkningen. Efter väpnade strider mellan lokalbefolkningen och mormonerna i Missouri blev mormonerna till sist förvisade från delstaten och Smith fängslades en tid.

1844 angrep Smith och hans anhängare ett tryckeri i Navouu i Illinois. Tryckeriet hade tryckt en tidning som kritiserade Smith, mormonismen och deras polygami. Oroligheter utbröt och Smith arresterades. Den 27 juni 1844 bröt sig en mobb ur lokalbefolkningen in i arrestlokalen och dödade Smith.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-04-06.


  • Publicerad:
    2017-04-06 00:00