KULTURBERIKNING På torsdag antas asylanterna börja komma till Tallmogården i Sunnansjö. På informationsmötet under måndagen var salen fullsatt.

Migrationsverket och företaget Expertiss som driver asylboendet hade bjudit till informationsmöte under måndagen. På torsdag ska de första asylanterna dyka upp, fram tills dess är det mest formalia kvar mellan Migrationsverket och företaget. Det rör sig om upp till 180 asylanter.

Besökare fick trängas på asylmötet.

Besökare fick trängas på asylmötet.

Det visade sig att många var mycket angelägna om dyka upp. I matsalen där mötet ägde rum var alla sittplatser upptagna och övriga som kommit till mötet fick stå upp. På plats var även Sveriges television Gävledala. Inslaget från teve kan ses här.

Migrationsverkets representant inledde mötet med att förklara sin verksamhet. Efter det började frågorna komma till Migrationsverket och det två representanterna som driver asylboendet. Frågorna var av varierande natur men handlade inte sällan om att ortsborna känner sig ovissa om vad som händer.

Inom en månad måste kommunen ordnat plats åt barn som kommer till asylboendet. Det visade sig att represententer från kommunen som kommit till plats som publik inte kunde ge några konkreta svar hur de ska kunna bereda plats och resurser för detta. De hade inte hunnit förbereda något ännu.

Henrik Pihlström som är samhällsredaktör på Nordfront var på plats:

Det var anmärkningsvärt att se hur salen fylldes till bredden. Det är nog ingen överdriven uppskattning att det kan ha rört sig om två hundra personer. Det gick inte att ta miste på att de fanns en utbredd känsla av missnöje av att planeringen med asylboendet har gått i en hast utan samverkan från kommunen. Det är heller ingen vild gissning att säga att många hellre skulle vara utan asylboendet om de själva hade ett val. Vid ett tillfälle prövades publiken när en person sa något liknande som ”visst är det här asylboendet något bra för oss i Sunnansjö – hur många håller inte med om det”? De som räckte upp handen var omkring tio personer. Sedan gick diskussionen snabbt vidare.

Henrik Pihlström, samhällsredaktör för Nordfront besökte asylmötet i Sunnansjö.

Henrik Pihlström, samhällsredaktör för Nordfront, besökte asylmötet i Sunnansjö.

Av de frågor jag hörde ställas blev det tidvis tumultartat när högljudda godhetsapostlar började predika om människovärde och berikning kontra hat och rädsla mot människor man inte känner. Jag skulle säga att det var en av de mer underhållande stunderna under kvällen. Många verkade dock inte kunna definiera sina farhågor med asylboendet på ett bra sätt och mycket kom att handla om sidofrågor. Sammantaget känns det som att det är positivt att lokalbefolkningen inte verkar likgiltiga kring vad som händer i deras byggd. Det ska bli spännande och ser hur detta kan utveckla sig. Jag har plockat upp lite synpunkter från publiken och andra detaljer kring mötet som jag kommer redogöra för i en kommande artikel.

sunnansjo

Nordfront återkommer snart till ämnet!


  • Publicerad:
    2013-10-14 23:23