RESEREPORTAGE. En av Nordfronts utrikeskorrespondenter deltog på internationella arbetardagen i staden Gera i Tyskland som anordnades av våra vänner i Der Dritte Weg.

450 nationella socialister demonstrerade under parollen ”krossa kapitalismen, för familj, hem och tradition”. Det relativt låga deltagarantalet beror på att de nationella socialisternas demonstration bara bestod av idealister.

Det hölls även en demonstration i staden Halle, som anordnades av partiet ”die Rechte”. Halle blev den största så kallat nationella demonstrationen och drog till sig många grupper, bland annat ”AKK-Blocket” (Anti kapitalistiska kollektivet) som inte har någon organiserad struktur och knappt för någon politisk kamp, förutom på demonstrationer där de likt Antifa bara är ute efter våld. Demonstrationen i Halle blev ett fiasko och blockad av folkförrädare och över 100 våldsamma ”nationalister” som försökte storma polisen blev arresterade.

Demonstration som ägde rum i Gera var dock mycket lyckad. Der Dritte Weg är ett relativt nytt parti, som trots starka repressioner liknande de som Motståndsrörelsen utsätts för i Norden, försöker skapa ett nationellt och socialistiskt alternativ som kan bli en massrörelse. Samlingsplatsen var tågstationen där man genast kunde se att motståndet nästan uteslutande bestod av unga tjejer och ”nya tyskar”.

Antityska motdemonstranter.

Medlemmarna i partiet bar alla enhetlig klädsel i form av specialgjorda röda t-shirts. En dag innan demonstrationen fick partiet en anmälan om misstänkt trefaldig hets mot folkgrupp, då de vid tre tillfällen visat Nordiska motståndsrörelsens fana offentligt, bland annat när vår delegation deltog i Würzburg. Detta förhindrade tyvärr att Tyrrunan fick fladdra i Gera, vilket var planen.

Demonstrationståget startade med röda bengaler och vi marscherade alla över en EU-fana. Under demonstrationen ropades många slagord till invånarna som stod längs vägen. Bland annat påminde man om att ”1 mai” sedan 1933 är ”arbeitsfrei”, och att vi kämpar ”frei, sozial und national”. Vid sidan av marschen kunde aktivister dela ut flygblad med information om vad organisationen kämpar för.

Redan när första hållplatsen för marschen nåddes och hölls också tal. Först talade Matthias Fischer, organisationsansvarig för mellan-Tyskland. Talet fokuserade framförallt på hur det tyska välfärdssamhället alltmer försämras medan icke-européer får allt de behöver. Därefter talade hans ställföreträdare Tony Gentsch med välriktad kritik mot kapitalismen och förklarade hur vår världsåskådning kommer skapa en gemenskap mellan klasserna som gynnar hela folket. Nästa talare, den ungerska nationalisten Milan Szeth, betonade därefter att Europas olika folkgrupper måste stå enade i kampen mot den internationella kapitalismen, som är fiende mot alla våra nationer.

Därefter höll jag ett kort anförande där jag rapporterade om vår demonstration i Falun som pågick samtidigt som tyskarnas. Jag förnyade symboliskt vårt vänskapsförbund med tyskarna och betonade likt den ungerska kamraten att vi står enade i kampen och att vi nationalsocialister är den sanna europeiska rörelsen.

Motståndsmannen Erik håller ett anförande.

Därefter tågade vi vidare genom staden till nästa stopp där partiets ordförande för väst-Tyskland, Julian Bender, höll ett tal. Der Dritte Weg skickade förra året ut symboliska utvisningar till flera politiker. En av dessa har inte förstått skillnaden mellan permanent utvisning och semester och har anmält dem och sagt att ”då får ni stå för kostnaden för min semester”.

Framför Bender stod två kamrater med uniformer från ”Kriegsmarine” med en gummibåt och han förklarade att han för sin nästa resa över världshaven kommer få denna som gåva. Demonstrationen fortsatte sedan till utgångspunkten.

För tyska förhållanden var demonstrationen att bedöma som en stor framgång. Inga konfrontationer med meningsmotståndare uppstod, många invånare såg och hörde oss, plus att allting var mycket disciplinerat. Jag skall hälsa från alla tyska kamrater och även från deras håll förnyas vänskapen med vårt folk och vår gemensamma kamp!

Fler filmer från demonstrationen finns att se på Der Dritte Wegs Facebook-sida.

/Erik


  • Publicerad:
    2017-05-08 08:00