CENSUREN. Efter att Donald Trumps demonstration mot det omfattande valfusk han utsatts för urartade, så stängdes den amerikanske presidenten av från flera av sina sociala plattformar. Mozilla vill nu gå ännu längre och kräver att internet ska byggas om för att förebygga att personer med misshagliga åsikter når ut med sitt budskap.

Mitchell Baker, Mozilla, vill se en ombyggnation av internet där vissa åsikter tystas mer effektivt. Foto: Web Summit (CC BY 2.0) (Bilden beskuren).

Mozilla, projektet med öppen källkod som ligger bakom den populära webbläsaren Firefox, anser att den vanliga strategin för att tysta personer med misshagliga åsikter genom att deplattformera och stänga av dem från sociala medier har spelat ut sin roll och inte längre är tillräcklig.

På den blogg som drivs av Mozilla skriver nu juristen Mitchell Baker, verkställande styrelseordförande för Mozilla Foundation och Mozilla Corporation, att deplattformeringen av Donald Trump hamnat i fokus i och med det hon benämner ”belägringen” och ”övertagandet” av Kapitolium.

Baker hävdar att Trump inte är vare sig den första eller sista politikern som ”utnyttjat internet” för att ”underblåsa hat och vit makt” och menar att problemet kräver hårdare åtgärder än att tillfälligt eller permanent tysta olika aktörer från deras sociala medier först efter att de gjort ”outsäglig skada”.

Det kan noteras att Baker med ”hat” troligen menar oliktänkandes tankar och med ”vit makt” förmodligen avser åsikter som förespråkar att även vita människor tillåts att existera, utöva sin egen kultur och att bestämma i sina egna länder.

Baker vill nu se hårdare åtgärder mot personer med oacceptabla åsikter för att förebygga att de når ut till en större publik. Hon kräver bland annat att det inte ska vara möjligt att annonsera anonymt utan att det ska framgå vem som betalar för en annons, annonskostnaden samt annonsens målgrupp.

Hon vill också ha transparens i plattformarnas algoritmer så att man kan se vilket innehåll som förstärks och till vem samt vilken genomslagskraft det har.

För att få bort ”desinformation” vill Baker att så kallad ”faktagranskning” ska ske som standard.

Slutligen vill hon genom samarbete med ”oberoende” forskare ta fram studier kring sociala mediers påverkan på människor och samhällen, för att snabbt kunna agera och vidta åtgärder för att ”förbättra” saker och ting.

Mozilla inledde 2017 ett kritiserat samarbete med den ökände judiske globalisten George Soros för att bekämpa ”fake news”.


  • Publicerad:
    2021-01-11 17:00