Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Nyspråk införs på brittiska sjukhus – orden ”pappa” och ”bröstmjölk” byts ut

KULTURMARXISM. För att tillgodose så kallade ”transpersoners” behov av att ”återspeglas inom mödravården” har två kulturmarxistiska sjukhus i Storbritannien nu valt att införa nyspråk. Hädanefter får exempelvis inte orden ”bröstmjölk” och ”pappa” användas.

Mozilla vill bygga ett ”bättre” internet som hindrar ”hat och vit makt”

CENSUREN. Efter att Donald Trumps demonstration mot det omfattande valfusk han utsatts för urartade, så stängdes den amerikanske presidenten av från flera av sina sociala plattformar. Mozilla vill nu gå ännu längre och kräver att internet ska byggas om för att förebygga att personer med misshagliga åsikter når ut med sitt budskap.

Regeringens nya myndighet för psykologiskt försvar ska ”värna demokratin”

1984. Regeringen ska bygga upp en ny myndighet som genom signalspaning ska bedriva ”modernt psykologiskt försvar” och ”värna det öppna samhället och den fria åsiktsbildningen”. Genom myndigheten ska folket få den ”rätta bilden” och spridande av så kallad ”desinformation” ska motverkas.