AKTIVISM. Den veckolånga propagandakampanj som Nordiska motståndsrörelsen drivit med anledning av verkställandet av förbudet i Finland avslutades igår. Här följer slutrapport och en kort intervju med Simon Lindberg.

Totalt genomfördes närmare 60 olika aktioner runt om i alla nordiska länder – i totalt 49 olika kommuner – samtidigt som annan aktivism bedrevs i stort sett som vanligt. Syftet med aktionerna och dess budskap citeras här från artikeln ”Idag verkställs förbudet av Nordiska motståndsrörelsen – Finlands sak är vår!” som publicerades den 27 november:

Åbo hovrätt fastställde i sin historiska dom den 27 september att Nordiska motståndsrörelsens finska gren ska förbjudas då verksamheten enligt rätten bryter mot en parentes om ”god sed” i den finska föreningslagen. Domen är överklagad till högsta domstolen, men verkställs i väntan på avgörande från och med idag.

På flera håll i Norden har aktivister sen i lördags uppmärksammat domen genom olika propagandaaktioner, framförallt i form av affischeringar, banderoller och sprejningar med budskapet, ”Eläköön Vastarintaliike – Finlands sak är vår!”. Det första är finska för ”Leve Motståndsrörelsen” och det andra är en referens till den rekryteringsslogan som användes av Finlandskommittén för att mobilisera svenskar till strid för Finland och det finska folket i samband med finska vinterkrigets utbrott. Nu går återigen budkaveln – kom med i kampen mot marxism och storfinans och kämpa för Finlands och det finska folkets sak.

Bland de mer uppmärksammade aktionerna under kampanjen hittar vi offentliga banderollaktioner utanför finska ambassaden i Stockholm, Oslo och Köpenhamn, en ljusaktion i Helsingfors, en banderolluppsättning utanför finska ambassaden i Reykjavik och en filmhälsning som släpptes av våra finska kamrater dagen efter att förbudet verkställts.

Nordfront har varit i kontakt med Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg för att ställa fyra frågor om kampanjen och förbudet.

Vad var kampanjens syfte?
Först och främst att uppmärksamma de nordiska folken på att Nordens stater i allmänhet, och Finland i synnerhet, inte består av några yttrandefrihetsvänliga demokratier utan istället utgörs av totalitära diktaturer som förbjuder oppositionella åsikter. I det andra för att visa solidaritet med våra förbjudna finska kamrater och som tredje syfte för att visa upp att inget förbud i världen kan stoppa oss – kampen kommer gå vidare!

Tycker du att kampanjen varit lyckad?
Absolut, nästan sextio aktioner under en vecka och det utan att övrig verksamhet på något vis har upphört, är riktigt bra. Det finns ingen annan nationell organisation i Norden som ens har i närheten den kapacitet att få denna spridning och kvantitet. Flera av aktionerna har dessutom varit väldigt kvalitativa.

Så vad händer nu med kampen i Finland?
Mycket är fortfarande väldigt oklart gällande vad förbudet faktiskt innebär och går därför inte att uttala sig om till fullo i nuläget. Vi kommer att behöva testa oss fram. Vi har en hel del planer framöver i varje fall och kampen kommer knappast att upphöra. Redan nu på torsdag hålls som vanligt nationaldagsdemonstrationer i Helsingfors, i år arrangerad av autonoma nationalsocialister.

Läs även: Traditionsenlig nationalsocialistisk demonstration i Finland den 6 december

Tror du att ett förbud av Nordiska motståndsrörelsen kommer att genomdrivas även i Sverige och i övriga nordiska länder?
Jag vet att så kommer ske. Det är inte en fråga om, utan när. Vi utgör ett alltför stort hot mot den rådande makten för att de ska kunna tillåta oss. Vi är dock förberedda på det och kommer inte sluta kämpa för att vårt folks bödlar ber om oss om att inte göra motstånd. Den här kampen gäller vårt folks överlevnad och är inte över förrän vi nått seger eller död!

Avlsutningsvis återpubliceras nedan två filmer från aktioner under veckan:


  • Publicerad:
    2018-12-02 13:14