MEDDELANDE. Nordiska motståndsrörelsen lanserar nu en informationssida på isländska.

island

Idag lanserade Nordiska motståndsrörelsen en organisationssida på isländska i syfte att ytterligare avancera motståndet i Norden. Nordurvigi (Nordfront) är i nuläget en statisk sida med information om Norræna mótstöðuhreyfingin (Nordiska motståndsrörelsen), men målet är att sidan i framtiden kommer att uppdateras mer kontinuerligt.

I nuläget innehåller Nordurvigi.is en presentation av Nordiska motståndsrörelsens verksamhet, organisationens nio punkter, utvalda filmer från den nordiska kampen samt två intervjuer med Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg.

På sidan finns dessutom en förklaring till varför Nordiska motståndsrörelsen vill etablera sig på Island samt två för Island specifikt framtagna flygblad redo för utskrift och distribuering.

Islänningar, alternativt personer med isländskt påbrå och/eller språkförståelse som bor utanför Island, uppmanas nu att kontakta Nordurvigi.is och erbjuda hjälp eller ansluta sig till den begynnande kampen på Island. Sprid ordet!

NORDURVIGI.IS


  • Publicerad:
    2016-07-27 20:00