UTRIKES. Den norska regeringen har beslutat att dra in uppehållstillståndet (PUT) för 1 600 somalier och att dessa ska skickas tillbaka till sitt hemland igen.

Norge har beslutat att uppehållstillståndet (PUT) ska dras in för 1 600 somalier som befinner sig i landet. Dessa kommer även att skickas tillbaka till sitt hemland igen. Orsaken till detta är att den norska regeringen anser att Somalia nu är så pass tryggt att somalier saknar asylskäl och kan återvända hem igen.

Invandringministern Sylvi Listhaug kommenterar beslutet på följande sätt:

— Det har gjorts en värdering av situationen i Somalia och vi ser att underlagen för skyddsskäl ändrats. Hon fortsätter:

— Regeringen har gett instruktioner till UD om att inleda en process med att dra tillbaka uppehållstillstånd.

De som drabbas är somalier som kommit till Norge från år 2012 fram till 1 oktober 2014 och det är första gången någonsin som landet drar in uppehålls­tillstånden för så många på samma gång.

Hittills har 120 somalier fått besked om att de måste lämna Norge och återvända hem igen. Ytterligare nästan 1 500 står alltså på tur för att skickas tillbaka till Somalia.

Källa:
Somaliere kan miste flyktningstatus


  • Publicerad:
    2016-10-24 14:45