JUDISK MAKT. Norge är världens ”mest demokratiska” land påstår den judiska Rotschild-tidningen The Economist.

Det är den så kallade demokratiindexen till tidningen The Economist som Norge numera ligger i toppen på. Detta med 9,87 av 10 möjliga poäng. Totalt är 167 länder med på listan.

I stort sett alla ”liberala demokratier” som är pro-massinvandring, kapitalism och globalisering osv kategoriseras av The Economist som ”Full democracy”. Här hittar man nationer som Norge, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Kanada med flera.

Länder som ligger i gränsområdet kategoriseras som ”Flawed democracy” eller ”Hybrid regime”. Under dessa kategorier ligger USA, Polen, Lettland, Ungern, Polen, Portugal, Brasilien etc. Nationer som Ryssland, Kina, Iran och Syrien klassas som ”Authoritarian regime”.

Tidningen The Economist ägs bland annat av Rotschild-familjen och har inte helt oväntat en globalistisk och liberal agenda. Nyheten förmedlas vidare stolt av norsk lögnpress som naturligtvis undviker att informera om The Economists ägarskap och egenintresset i att främja bland annat globalismen.

Källor:
The retreat of global democracy stopped in 2018
Norge «mest demokratisk» i verden – hevder jødisk Rothschild-avis


  • Publicerad:
    2019-01-10 22:45