INRIKES Polisen har uppdaterat sin lista över områden som är särskilt utsatta för invandringskriminalitet. Fyra nya områden läggs till på listan medan sex stryks.

Medan folkutbytet pågår i rask takt gör polisen på sin hemsida påståendet att listan på ”utsatta områden” minskar. Det finns tre olika kategorier som dessa områden delas in i: Utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden.

En sak alla dessa områden som av en slump råkar ha gemensamt är ett det bor ett högt antal utomeuropeiska rasfrämlingar i dessa. Detta nämner dock inte polisen utan man beskriver områdena som ”geografiskt avgränsade platser med låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället”. Man påpekar även att förhållandevis få i dessa invandrarområden begår brott:

De personer som begår brott och är inblandade i kriminella nätverk utgör en mycket liten del av befolkningen i de utsatta områdena. Men trots att de är få har de stor inverkan på områdena.

Enligt polisens rapport har listan på problemområden blivit kortare då 4 områden visserligen har adderats, men samtidigt har sex tagits bort från listan. I kategorin ”särskilt utsatta” område hittas de nästintill internationellt kända Rinkeby, Rosengård och Husby. Totalt menar man att det finns 59 invandrarområden där man har stora problem med våld och kriminalitet.