PRESSFRIHET. Regimkritiska Nya Dagbladets enträgna kamp mot staten bär frukt när MPRT slutligen ser sig tvingade att bevilja mediestöd, dock inte retroaktivt – då tidigare avslag givna på samma grund ”var rätt”.

Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) har nu slutligen efter långdragen kraftmätning givit Nya Dagbladet (NyD) erkännande som ett ”allmänt nyhetsmedium” med full rätt till statligt mediestöd.

Beslutet tolkas allmänt bland fria regimkritiska medier som att man gemensamt flyttar fram fram sin position. Senast i december fick tidningen avslag på en tidigare liknande ansökan.

Fram till nu har MPRT anfört att eftersom NyD präglas av ett ”redaktionellt innehåll” som ”i stor utsträckning tas fram av ideella resurser” så har man ingen rätt till statligt stöd.

Nu har vi inget annat val längre!
Myndigheten fick dock kritik från Justitieombudsmannen och fälldes i Förvaltningsrätten för sitt agerande vid tidigare avslag.

Man underlät nämligen att ta reda på exakt hur stor del av finansieringen av NyD som bygger på ideella resurser – samtidigt som tidningen tydligt kunde blottlägga att en annan tidning, Lidingö Nyheter – som beviljats mediestöd – till hundra procent finansierats ideellt.

En annan för myndigheten i sammanhanget generande skillnad mellan de två tidningarna är för övrigt att den senare inte är regimkritisk.

Mediestödsnämnden har så denna gång sett sig nödgad att fastslå att NyD faktiskt uppfyller alla kriterier för att beviljas mediestöd, vilket dock inte kommer att tilldelas retroaktivt – vilket kan tolkas som ett påpekande om att myndigheten inte erkänner att tidigare beslut skulle ha fattats på felaktig grund.

Enligt beslut fattat den 16 juni 2021 erhåller Nya Dagbladet 224 000 kronor i innovations- och utvecklingsstöd.

Mer omfattande konsekvenser än en kommande utbetalning
Beslutet har dock en djupare innebörd än själva den stundande insättningen. Osaklig kritik mot och diskriminerande behandling av tidningen kommer kunna bemötas med hänvisning till det faktum att ansvarig statlig myndighet genom sitt tagna beslut fastställt att NyD:

  • stärker demokratin genom att bidra till främjandet allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet genom ett spektrum av allmänna nyhetsmedier som har redaktionellt innehåll av hög kvalitet.
  • bedriver en verksamhet som möjliggör ”nyhetsbevakning” och som har ett ”redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden”.
  • som första alternativa medium i Sverige följer ”god medieetisk sed” utan att vara ansluten till Medieombudsmannen.
  • inte uppmanar till brott.
  • inte sprider desinformation.
  • inte förmedlar en falsk bild av vetenskap.

En annan följd av beslutet kan förväntas bli att till och med Sverigedemokraterna snart tar tidningen till nåder och börjar ställa upp på intervjuer igen.

Så gick det för SwebbTV och Exakt24 under motsvarande omständigheter 2020.

Idag erhåller Nya Tider, Exakt24, SwebbTV och Samhällsnytt mediestöd.

I samband med att det nyinstiftade Redaktionsstödet börjar tilldelas i oktober 2021 tros även Världen Idag, Epoch Times and Bulletin komma in i ”statligt stöd-värmen”.

Skiljaktig marxist
Det torde inte förvåna någon nationell att den vänsterextrema antivita rasfrämlingen Rossana Dinamarca meddelade skiljaktig mening inför MPRT:s beslut. Utan att utveckla något resonemang kring saken, hävdade hon helt sonika att den ”högerextrema sajten” är ”konspiratorisk” och ”sprider desinformation”.


  • Publicerad:
    2021-06-25 18:35