INRIKES. Lögnmedia går till motattack efter att Nya Dagbladet visat upp hur orättvist de behandlats av Myndigheten för press, radio och TV.

Bild från när Nordiska motståndsrörelsen hängde upp en banderoll på DN-skrapan med budskapet ”Bojkotta lögnpressen läs Nordfront”

Efter att blivit nekade presstöd på unika grunder började Nya Dagbladet granska handläggarna i Myndigheten för press, radio och TV (MPRT). Enligt Nya Dagbladet har handläggarna enormt med makt i MPRT vilket visar sig genom att de senaste 500 besluten som handläggarna lagt fram får stöd av mediestödsnämnden som har det sista ordet. Nya Dagbladet nekades presstöd för att de i ”redaktionellt innehåll i stor utsträckning tas fram av ideella resurser” och “därför inte anses ha behov av ekonomiskt stöd”, denna motivering har inte använts i myndighetens 45-åriga historia enligt Nya Dagbladet.

Nya Dagbladet poängterar att det finns andra tidningar likt Lidingö tidning som får presstöd trots att de inte har en enda anställd utan arbetar på ideell basis. Tidningen NewsVoice nekas också presstöd med förklaringen “haft innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet”. Personen som tagit beslutet är Kajsa Rohdin och Nya Dagbladet har tidigare skrivit om vad för saker som är förbjudna.

Hon meddelande sen att “gurkmeja”, “anti-vaccin budskap” och “elektromagnetisk strålning” var förbjudna ämnesområden för att få mediestöd.

Granskningen har lett till att regimfinansierade SVT och det judiskt kontrollerade Dagens Nyheter gått ihop och attackerar Nya Dagbladet för att ha granskat handläggarnas åsikter. På kulturnyheterna på SVT försöker man nu spinna på ett narrativ där MPRT just nu utsätts för en påverkanskampanj. Medarbetaren för kulturnyheterna är Simon Pollack Sarnecki, son till den ökända juden Jerzy Sarnecki. Sarnecki tog in Expo-juden Jonathan Leman som aldrig försitter en chans att sparka mot vita människor som han tycker etniskt hotar den nuvarande judiska makten. Han beskyller andra för exakt vad han själv och Expo gör. Nya Dagbladet skriver om vad han säger i inslaget:

— Det handlar inte om att hitta systemfel eller belysa att något inte går rätt till, menar Leman som istället tror att det “handlar om att skrämma människor till tystnad” snarare än att med journalistikens verktyg granska problem och orättvisor.

Charlotte Ingvar-Nilsson som är MRPT:s generaldirektör hävdar i inslaget att beslutet inte tagits efter politiska grunder.

— Det stämmer naturligtvis inte, menar hon.

Trots Rhodins val av ord och vad myndighetens enhetschef Georg Lagerberg raljerar på sociala medier:

“Sverigedemokraternas argument luktar 30-tal”

“Sverigedemokraterna hämtar sin retorik från Nazist-inspirerade uttalanden från 30-talet”

“Nazister på Sverigedemokraternas listor”

“Att personer med kända kopplingar till nazistiska organisationer får stå på Sverigedemokraternas valsedlar säger en hel del om vilken politik de vill föra.”

Nya Dagbladet hade valt att kommentera SVT:s frågor men det ignorerade kulturnyheterna att ta med i sitt inslag.


  • Publicerad:
    2021-02-19 07:00