INRIKES. Tidningen Tempus gick i februari i konkurs efter omfattande fusk med presstödet. Nu avslöjar nättidningen Fri Kurir att företagets ledning såväl som Kantar-Sifo och MPRT kan vara medansvariga i grovt bedrägeri.

I februari gick tidningen Tempus, en av den ökände fd Expressen-chefredaktören Thomas Mattsons favorittidningar, i konkurs efter omfattande fusk med presstödet. För att vara berättigad till presstöd måste man ha minst 1 500 prenumeranter, något som Tempus påstod sig ha.

Efter att flera medier uppmärksammat tveksamheter upptäckte Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) vid en granskning att tidningen i stället för de 2 064 prenumeranter som Tempus uppgav att de hade, i själva verket endast hade 1 061.

Det framgår nu av en konkursbouppteckning för Tempus som lämnats in till Malmö tingsrätt att situationen verkar vara ännu värre, avslöjar nättidningen Fri Kurir. Flera polisanmälningar ska enligt uppgift upprättats mot Tempus ledning, däribland styrelseordförande Nicholas Rydje, ägarinnan Kristina Rytterborg och företagets VD Håkan Axelson.

Axelson har under åren 2015-2020 skrivit på och lämnat in alla falska intyg till MPRT i ett bedrägeri som omfattar minst tio miljoner mot staten.

Av totalt 746 fordringsägare ser 733 ut att vara prenumeranter med pågående abonnemang.

Kantar-Sifo, tidigare TNS Sifo, har som uppgift att kontrollera att en tidnings uppgivna antal prenumeranter verkligen stämmer. Kantar-Sifo intygade tidigare att Tempus upplaga var på 2 005 exemplar men sänkte plötsligt upplagan till 1 061 exemplar efter att flera medier uppmärksammat att företagets redovisning inte stämde.

Det är mycket få kunder som har fordringar på mer beloppet för en årsprenumeration, vilket kan betyda att Tempus kan ha skickat ut två exemplar till samma kund och på så sätt gett omfattande rabatter. Ett problem i sammanhanget kan enligt tidningen Newsvoice vara att Kantar-Sifo saknar auktoriserade revisorer.

Även Peter Schierbeck på MPRT pekas av Newsvoice ut som ansvarig i bedrägeriet. Schierbeck har upprättat ett tjänstekoncessionsavtal med Kantar-Sifo för upplagerevision, där han istället för att ställa krav på revisionsarbete helt inriktat sig på detaljer i företagets system för källsortering.

Tempus egen revisor, Sonny Malmquist, har räknat fel på 800 000 kronor i intäkter som baserats på ett förfalskat prenumerationsregister och ska även ha godkänt luftfakturor på omkring 2 miljoner kronor. Allt som allt saknas nu 3,4 miljoner kronor i konkursen, medan en riktigare siffra kan vara över 15 miljoner.

Frågan är om och när företagets ledning kommer att åtalas för grovt bedrägeri.

Första huvudförhandling kommer att ske den 22 april 2021 i Malmö tingsrätt och Fri Kurir uppmanar sina läsare i Malmö med omnejd att närvara vid förhandlingarna.


  • Publicerad:
    2021-04-15 15:30