INRIKES. Utvisningsdömda migranter släpps ut från förvar med hänvisning till att coronakrisen framtvingat en stängning av Sveriges gränser – fast bara i ena riktningen när det gäller migranter med ursprung i den globala södern.

SR skriver att under de senaste veckorna har antalet utvisningar som gränspolisen genomfört minskat kraftigt om man jämför med motsvarande tidsspann 2019. Som en följd av detta har många som suttit internerade i Migrationsverkets förvar i väntan på att kunna utvisas istället släppts helt fria i praktiken oavsett vilka skäl som funnits för utvisningsbeslutet. Ansvariga myndigheter hänvisar till coronapandemin och hur andra länder tacklar denna som den underliggande orsaken till sitt agerande.

Den nationella gränspolisen Patrik Engström tonar dock ned allvaret i situationen:

— Arbetet fortsätter, men vi har ju en del praktiska hinder. De främsta hindren är ju att flera länder har stängt sina gränser. Så vi har ju en minskning med ungefär 80 procent, jämför med förra året i antal ärenden som vi kan verkställa.

Medan Sveriges gränser fortfarande står öppna för invällande rasfrämlingar från tredje världen är alltså samma gränser stängda för samma kategori människor när de ska röra sig i motsatt riktning. Gränser som enligt globalisterna och deras förespråkare ”inte går att stänga”.

Förra året genomförde polismyndigheten 462 utvisningar mellan 19 mars och 15 april att jämföra med 87 stycken under samma period förra året. Som orsak till detta anges förutom stängda gränser även det faktum att flera länder har stängt de myndigheter som Migrationsverket normalt sett fört en dialog med.

Gränspolisen Engström menar att det på grund av den ovisshet som nu råder inte går att planera utvisningar. Och att om polisen inte kan påvisa att verkställandet kommer att ske ”inom rimlig tid” måste de enligt svensk lag släppa den intagna fri, påminner han.

Han påpekar vidare till försvar för myndighetens agerande att man innan frigivningen alltid först gör en individuell prövning:

— Men innan man fattar beslut om att släppa någon ur förvaren så görs det en noggrann individuell prövning.

Han fortsätter:

— De senaste veckorna så kan vi ha hävt ett ungefär ett [sic!] hundratal förvar. Och det betyder att vi har hävt förvaren och så har vi fattat beslut om uppsikt och anmälningsplikt istället.

Hur strikt denna ”uppsikt” är och vad konsekvensen blir om man upptäcker att den frigivne ägnar sig åt otillåten verksamhet framgår inte, lika lite som vad konsekvenserna av försummad anmälningsplikt blir. Man kan här påminna om att den till utvisning då dömde terroristen Rakhmat Akilov lär ha stått under ”uppsikt” när han begick sitt terrordåd på Drottninggatan i Stockholm 2017.

Engström betonar avslutningsvis att utvisningsbeslutet kvarstår även efter frigivandet men uttrycker samtidigt oro för att myndighetens kapacitet kanske inte räcker till för att man ska kunna verkställa alla uppskjutna utvisningar efter coronapandemin.


  • Publicerad:
    2020-04-27 18:50