UTRIKES. I kampen mot illegal invandring ska alla så kallade asylsökare som kommer till Österrike framöver behöva lämna ifrån sig sina mobiltelefoner.

Då allt fler asylsökare inte uppger sin sanna identitet har man i Österrike nu beslutat att framtida asylsökare måste överlämna sina mobiltelefoner. Genom att gå igenom deras telefoner hoppas man därefter kunna bekräfta huruvida personen är den de påstår sig vara eller ej.

Vidare kommer man även med hjälp av mobiltelefonen lättare kunna få fram vilken väg som personen har tagit till landet. Om det då visar sig att personen redan har passerat ett annat EU-land kan man istället skicka tillbaka dem, enligt Dublinförordningen, till det första EU-landet de kom till.

Källa:
Europe migrants: Austria to seize migrants’ phones in asylum clampdown


  • Publicerad:
    2018-04-24 07:00