MASSINVANDRINGEN Polismannen Peter Torstensson varnar i en debattartikel för att hela landet kommer att bli som Rinkeby.

I debattartikeln ”Hela landet på väg mot Rinkebys problematik” varnar polismannen Peter Torstensson för att Sverige kommer att drabbas av liknande brottslighet som i invandrarghetton.

Torstensson berättar att han har arbetat som polis i över trettio år. En karriär som för länge sedan började i Rinkeby innan han flyttade till en småort i Dalsland.

Polismannen skriver nu att invandrarkravallerna under påskveckan utgjorde en vändpunkt:

Påskupploppen blev historiska. Svensk polis har förnedrats som aldrig förr men ingen skugga över de som kämpat tappert i linjen. Förutom upploppsmakarna faller skuggorna nu tungt över det politiska etablissemanget och polisledningen. Det inträffade måste utredas och ansvar utkrävas. Hur blev det så här?

Polismannen Peter Torstensson

Torstensson berättar om sina erfarenheter som insatspolis i Rinkeby, som redan för 20 år sedan präglades av importerad brottslighet. Allt fler poliser valde att lämna arbetet i förorten, och polisledningen tycktes inte vara intresserad av att lösa problemen.

"Historien upprepar sig"

Torstensson, som numera arbetar som polis i Dalsland, upplever att problemen har rört sig ut i de mindre orterna. Han beskriver hur orter som ”tog ett mycket stort ansvar under migrationskrisen år 2015” har drabbats av både brottslighet och hög arbetslöshet. Allt medan kriminella beter sig mer hänsynslöst mot poliserna.

Trots dagliga skjutvapenmord och skottlossningar hörs ord från högre polischefer om att ”vi är på rätt väg” och ”vi ser förbättringar”. Genom detta lutar politikerna sig tillbaka när sanningen i stället är att vi i princip över hela landet är på väg in i samma problematik som i våra större städer. 

Nu gäller det Sveriges mindre städer, samhällen och landsbygd.

Polismannen Peter Torstensson

Enligt polismannen måste regeringen förse Polismyndigheten med mer resurser för att kunna stävja den tilltagande kriminaliteten.