FOLKUTBYTET En polis vittnar om hur massinvandringen sedan 70-talet brutit ned basala funktioner hos rättsväsende, skola, äldreomsorg och infrastruktur – i takt med att svenskarna i stigande grad utsatts för en rad tidigare okända brott.

Juni 2022 blev, konstaterar webbsidan Insikt24, för Sveriges del en månad av massinvandring. Men vilken inverkan har runt 500 månaders massinvandring och folkutbyte haft på det svenska samhället och svenskarnas levnadsförhållanden?

Anders Bergström, 54 är en familjefar bosatt i Värmdö kommun, Stockholms län, där han arbetat som polis i 33 år. Han är född och uppväxt i Sandviken, där han under flera år var anställd vid Sandvik Coromant. Det var 1990 som han flyttade till Stockholm efter att ha blivit antagen till polishögskolan.

I en valkampanjsvideo för Alternativ för Sverige, som han nu kandiderar för, beskriver Bergström i målande ordalag hur massinvandringen sedan 70-talet gradvis brutit ned det svenska samhället och hur svenskar i ökande utsträckning utsätts för tidigare mer eller mindre okända brott som våldtäkter, förnedringsrån och stenkastning mot poliser.

Politikers svek mot det folk, som de säger sig representera har enligt Bergström lett till att samhällsfunktioner som rättsväsende, skola, äldreomsorg och infrastruktur har chanserat till en nivå, där den mest basala verksamheten fallerar.