MÅNGKULTUREN. Det finns inget land i Europa som har lika stora problem som Sverige med kriminella klaner som vill ta över samhället. Problemen beror på invandringen.

Mats Löfving. Foto: Johan Fredriksson (CC BY-SA 3.0).

Sverige importerar allt fler kriminella klaner. Nu finns det så många som 40 klaner i landet.

De har invandrat enkom för att begå brott i landet. Det säger Mats Löfving som är biträdande rikspolischef till Sverige Radio (SR).

Sveriges situation är allvarlig och blir allt värre, menar Löfving. De kriminella nätverken påverkar och försöker till och med styra Sveriges politik

Tidigare dag rapporterade Sveriges Radio att polisen vill få ökade befogenheter att avlyssna människor som inte ens är brottsmisstänkta. Enligt Löfving handlar det om att bekämpa gängkriminella.

Sverige är värst av alla länder i Europa när det gäller klanbaserad grov brottslighet.

— Vi hittar inget motsvarande land i Europa, säger Löfving till SR.

Samtidigt hävdar han att det inte finns någon ”evidensbaserad förklaring” varför situationen är sådan i Sverige.

— Det går inte att förklara, påstår Mats Löfving, och antyder att forskningen inte har förmedlat bevis i frågan. Hans egen erfarenhet är dock att det beror på invandringen.

”De naiva politikernas fel”
Enligt Löfving är det politikernas fel som har en naiv inställning till ”integrationen”. En del av de invandrare som tar sig hit vill absolut inte bli en del av det svenska samhället, de vill ta över och dominera hela eller delar av det.

Han lyfter fram ”integrationen”, som han hävdar svenska politiker har en naiv inställning till. Alla invandrare som kommer hit vill över huvud taget inte bli en del av samhället.

Enligt Löfving finns det inte mindre än 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige. Klanerna kommer hit bara för att ägna sig åt kriminalitet, hävdar han, och de är väldigt svåra att komma åt eftersom de är baserade på blodsband. Äktenskap arrangeras för att stärka klanen.

Barnen i klanerna fostras i att ta över nätverken och de vill aldrig bli en del av det svenska samhället. Istället vill de kontrollera det politiska styret i Sverige och är på alla sätt mycket farliga.

Dessa klaner finns etablerade i flera svenska städer.

— Just nu har vi minst 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit enbart i syfte att organisera kriminalitet. De arbetar för att skapa makt och har stor våldskapacitet. De vill tjäna pengar. Det gör man på narkotikabrott, våldsbrott, utpressning. Man tar sig in i näringslivet och politiken. Man vill spela en roll i den offentliga styrningen i en kommun eller till och med av Sverige, säger Mats Löfving till SR.

Svensk Webbtelevision gjorde i januari i år en intervju med Hans Jensevik i vilken han beskrev och förklarade klansamhällets utbredning i Sverige. För den som vill veta mer om hur klansamhället fungerar som en konkurrent till det officiella Sverige och de svårigheter Löfving talar om att ”komma åt” problematiken, finns intervjun på Youtube, och den kan ses nedan.


  • Publicerad:
    2020-09-05 19:00