INRIKES. Så kallad ”polisfishing”, där poliser luras in i bakhåll och angrips, blir allt vanligare i invandrartäta områden i Stockholm. Polisen är nu oroliga för att fenomenet ska sprida sig till andra orter.

Polisen är nu oroliga för att så kallad ”polisfishing” ska sprida sig från Stockholm till andra mindre orter i landet. Detta under en längre tids polisfishing i Stockholm där polisen luras in i bakhåll i invandrartäta områden så som Tensta.

Enligt Mats Eriksson, som är informationsansvarig vid Västerortspolisen, är polisfishing ett återkommande problem i Stockholm. Poliserna som luras in i bakhåll brukar attackeras med brunnslock.

— Det är inte helt vanligt att någon försöker kasta brunnslock på polisen. Men polisfishing, där man lurar in polisen i ett bakhåll, är tyvärr ganska vanligt, säger Eriksson.

I vissa fall har poliser också lurats in i återvändsgränder där de sedan har blivit blockerade och angripna.

— Vi har blivit inlockade i en återvändsgränd och där blivit angripna, berättar Karl von Krusenstjerna, som är tillförordnad chef för ingripandeverksamheten vid Västerortspolisen.

Polisforskaren Stefan Holgersson säger att polisfishing förekommit tidigare men upplever nu att fenomenet återkommer allt mer.

— Det har gått från undantagsfall till att man nu måste beakta det då man åker på jobb i vissa områden, säger han.

Själva orsaken till bakhållen mot poliserna i Stockholm är att förövarna antingen har ett förakt för polisen eller endast tycker det är kul. Enligt Holgersson kommer polisfishingen att öka och sprida sig till andra orter runt om i landet.

— Utvecklingen pekar på att det kommer att öka i omfattning och även att mindre orter drabbas. Där finns färre poliser och brist på förstärkning. Det är en oroande utveckling, säger polisforskaren Holgersson.

Källa:
Poliser luras oftare i bakhåll


  • Publicerad:
    2015-10-02 07:45