FINLAND Medan det egna folket kämpar med inflation och skyhöga elräkningar fokuserar två finländska riksdagsmän på mer hjälp till Ukraina. Finland har även tidigare donerat stora mängder krigsmateriel till det krigförande landet.

I en insändare som publicerades i Hufvudstadsbladet 26.12 lade riksdagsmännen Anders Adlercreutz från Svenska folkpartiet och Atte Harjanne från De gröna fram idén att Finland kunde donera ett antal av landets 200 Leopard 2-stridsvagnar till Ukraina. Med detta hoppas de så ett frö till en diskussion som i sin tur skulle leda till ett europeiskt ”Stridsvagnstalko”. Talko är ett ord som används i Finland och betyder enkelt förklarat att man oavlönat med gemensamma krafter åstadkommer någonting.

Finland har totalt cirka tvåhundra Leopard 2-stridsvagnar. Geografin begränsar våra möjligheter att överföra stora mängder av viktig utrustning som är i bruk, men genom att signalera beredskap att bidra även med ett litet antal stridsvagnar kan vi kanske få i gång ett europeiskt stridsvagnstalko. Det behövs nu.

Hufvudstadsbladet

De båda riksdagsmännen skriver också i insändaren om att Ryssland för ett ”kriminellt anfallskrig”.

Detta stöd kommer att avgöra hur kriget slutar. Det ligger i vårt, Europas och hela den fria världens intresse att kriget slutar med en så snabb seger som möjligt för Ukraina. Ryssland skall inte få leva i den villfarelsen att det på något som helst sätt har gynnats av ett kriminellt angreppskrig. Det materiella stödet till Ukraina måste fortsätta och förstärkas.

Till Svenska Yle berättar Adlercreutz att ”vi har fått enormt mycket respons och enormt positiv respons både nationellt och internationellt”.

Lägger ansvaret på den nya regeringen och försvarsministern

Adlercreutz verkar dock inte själv ha för avsikt att driva frågan med särskilt stor iver, utan delar ut ansvaret till annan ort. Till Yle säger han att det är regeringens sak att driva frågan om den gemensamma europeiska donationen och hoppas att den blivande försvarsministern från Centerpartiet, Mikko Savola, ska lyfta upp frågan på bordet i Europa.

Varken den nuvarande försvarsministern Antti Kaikkonen (Centerpartiet) eller den tillträdande har kommenterat ärendet.

Den finska försvarsmakten har inte gett ut information om vad de tidigare donationerna av krigsmateriel innebär men säger att det inte har rört sig om något i den storleken som nu diskuteras.