INFLATIONEN Räddningsmissionen i Göteborg har fått sin medlemsskara nästan fördubblad. Matmissionen i Malmö har tvingats stänga av sitt medlemsintag. Fattigdomsforskare betonar allvaret i situationen.

Inflationen åberopas som förklaring till att priserna på livsmedel, el och drivmedel i Sverige har skjutit i höjden. Följden har blivit att allt fler nödgats att vända sig till hjälporganisationer för stöd.

— Man har väl försökt in i det längsta och nu har man hamnat på efterkälken helt enkelt, kommenterar Ullis Hilmersson Carolas Hjälpande Hand för Sveriges Radio det växande stödbehovet.

Och det är många frivilliga hjälporganisationer i Sverige som vittnar om ett utökat tryck. Räddningsmissionen i Göteborg, som ger låginkomsttagare chansen att handla mat till ett nedsatt pris, har sett sin medlemsskara växa från 5 500 medlemmar 2021 – till hela 9 000 för närvarande. På Matmissionen i Malmö har man, i brist på kapacitet att processa alla ansökningar som strömmar in, sett sig nödgade att stoppa inflödet av nya medlemmar.

Fattigdomsforskaren Anna Angelin vid Lunds universitet betonar i SVT att den ”prischock” som drabbar många svenskar idag är högst reell och påtaglig.