SVERIGE. I ett debattinlägg i Dagens Nyheter (DN) skriver en professor och en docent från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet att Sveriges liberala flyktingpolitik varit ett samförståndsprojekt av poliker som saknat stöd hos medborgarna.

I debattinlägget, som publicerades den 20 januari, skriver Peter Esiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, tillsammans med docenten Mikael Persson, att etablissemanget gjort ett medvetet val att ha Europas mest ”generösa” flyktingpolitik trots att samtliga mätningar från SOM-institutet sedan 1990 visat att det är fler medborgare som vill ha en mer restriktiv invandringspolitik än en ”generös”. När samma fråga ställts till riksdagsledamöter har det också visat sig att det inte finns någon annan sakfråga där svaren skiljer sig så mycket mellan medborgare och politiker.

Vidare konstaterar debattörerna att debatten varit helt enkelspårig och att ingen ”trovärdig etablissemangsperson” ens föreslagit att Sverige skulle ta den ”danska vägen”, det vill säga en mer begränsad flyktinginvandring, och att detta innebär att svenskarna troligtvis varit ännu mer negativa till den liberala flyktingpolitiken, bara det offentliga samtalet varit mer ”balanserat”.

Slutsatsen som Esiasson och Persson drar av detta är att den svenska flyktingpolitiken varit ett elitprojekt från början till slut, som saknat förankring hos folket och att det finns en stor risk att politikerna helt tappar sin legitimitet. I artikeln utvecklar de sina tankegångar:

Eftersom det representativa styrelseskicket har starka elitistiska drag är det inte principiellt fel med ett enigt etablissemang. Men när etablissemanget driver på utan öppen konflikt behöver en viktig förutsättning uppfyllas – beslutseliten måste få rätt i betydelsen att de flesta medborgare accepterar förändringen. När beslutseliten får fel, när det dyker upp problem som hade kunnat förutses men som inte har diskuterats, riskeras den politiska legitimiteten. Varför ska medborgarna göra de uppoffringar som den nya situationen kräver när de aldrig erbjudits en rimlig chans att välja en annan väg för landet?

Professor Peter Esiasson har tidigare skrivit artiklar där han problematiserat den representativa demokratin, som han kallar elitistisk och att det är en illusion att vi har ett folkstyre i Sverige.

Källor:
”Eliten satte den demokratiska lyhördheten på undantag”
Peter Esaiasson: Eliten tillåts styra


  • Publicerad:
    2016-02-16 10:50