YTTRANDEFRIHET. Myndigheter i Ryssland ges befogenhet att blockera webbplatser som anses bryta mot förbudet om ”fake news” och ”uppenbar respektlöshet mot staten”.

Nu har Rysslands president Vladimir Putin undertecknat en ny lag som gör det möjligt att straffa alla individer och onlinemedier om de av staten anses sprida ”fake news” och information som visar bristande aktning mot ryska staten.

Bötesbeloppen kommer att uppgå till 1½ miljon rubel vid upprepad spridning av ”fake news”, vilket motsvarar cirka 216 000 kronor.

Att skymfa statliga symboler och myndigheterna, inklusive president Putin själv, straffas med upp till motsvarande 43 000 kronor och 15 dagar i fängelse vid upprepade lagbrott.

Straffen utdelas olika beroende på om brottslingen är medborgare, tjänsteman eller en juridisk institution.

Fler än 100 journalister och kändisar har skrivit under en petition som motsätter sig lagarna. De anser att de nya yttrandefrihetskränkande lagarna utgör ”faktisk censur”, något som det ryska folket anses vara ”allergiska” mot efter Sovjetunionens tid, då all information detaljstyrdes av staten.

Men Dmitry Peskov som är talesman för regeringen säger att ”man kan knappast hålla med om att detta är någon form av censur. Den här sfären, fake news-sfären, förolämpningar och så vidare, är hårt reglerad i många av världens länder, även i europeiska stater. Detta måste otvivelaktigt göras i vårt land”.

Källor:
Путин подписал законы о фейкньюс и неуважении к власти
Kremlin says anti-fake news bill not an attempt at censorship


  • Publicerad:
    2019-03-19 19:25