MILITANT GLOBALISM Den ryska presidenten bemötte på onsdagen vad han ser som västliga regeringars skrämselpropaganda gentemot den egna befolkningen syftande till att fortsatt kunna pungslå den.

Flera västliga ledare har likt USA:s försvarsminister Lloyd Austin, Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj och Franrikes Europaminister Jean-Noël Barrot på senare tid genom ett slags skrämseltaktik försökt uppbåda ett alltmer svåruppnått fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina.

En slutgiltig rysk militär seger i den nu pågående Ukrainakonflikten skulle, har det hetat, ge Putin blodad tand och ofelbart föranleda honom att ”fortsätta västerut i sitt fälttåg mot västvärlden”.

Under ett besök på flygbasen Torzhok i Tver-regionen nordväst om Moskva skärskådade den ryske presidenten detta resonemang och hänvisade i sammanhanget till skillnaderna mellan Rysslands och Nato:s respektive militära budgetar. En utskrift av konversationen publicerades av statliga ryska medier på torsdagen.

– Påståendet att vi kommer att attackera Europa efter Ukraina – det är rent nonsens och bara ett försök att skrämma den egna befolkningen för att lättare kunna pungslå den, förklarade Putin och tillade:

— USA:s ”satellitstater” i Östeuropa har verkligen ingenting att frukta från oss. Talet om en potentiell rysk attack mot Polen, Tjeckien eller de baltiska staterna är inget annat än propaganda från regeringar, som ser sig nödgade att ”mjuka upp” sina medborgare – för att få dem att acceptera ett allt mer tyngande ekonomiskt ok på sina axlar.

Den ryske presidenten fastslog vidare att ”Nato har expanderat mot Rysslands gränser, inte tvärtom” och tillfogade att Ryssland ”endast skyddar sitt folk på dess historiska territorier.”

— De kom ända fram till våra gränser… Gick vi över havet till USA:s gränser? Nej, de närmar sig oss – och de har kommit väldigt nära, sade Rysslands president Vladimir Putin.

Tidningen Politico besvarar Putins utspel från i onsdags med påminnelser om att:

  • man från ryskt håll under månaderna fram till sitt angrepp på Ukraina prompt förnekade att man hade några sådana planer.
  • en av Rysslands främsta diplomater i december förra året lovade att Finland skulle bli "först att lida" om krig bröt ut med Nato.
  • den vice ordföranden för säkerhetsrådet tillika Rysslands tidigare premiärminister och president Dmitrij Medvedev hänvisat till Lettland, Litauen och Estland som "våra baltiska provinser" och i ett inlägg på sociala medier i maj förra året hävdade att Polen är "tillfälligt ockuperat".