UTRIKES Ett ökat motstånd i kongressen mot fortsatt finansiering av kriget i Ukraina och allt tommare ammunitionslager är några av de frågor som diskuteras under Zelenskyjs besök i Washington. Enligt New York Times vill nu Vita huset att Kiev fortsätter kriget på en ”tajtare budget”.

Just nu besöker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Washington för att diskutera hur kriget mot Ryssland ska utkämpas och finansieras i framtiden. Tidningen The New York Times, som står president Joe Bidens administration nära, skriver med anledning av besöket om de utmaningar som Kiev och Washington ställs inför.

Enligt tidningen försöker amerikanerna att skapa en mer ”konservativ strategi” som handlar om att ukrainarna ska övergå till defensiv krigsföring för att ”bygga upp förnödenheter” under det kommande året. Ukrainarna vill däremot återigen gå på offensiven.

Men i den amerikanska kongressen motsätter sig allt fler republikaner fortsatt finansiering av kriget. Samtidigt skriver New York Times att ukrainska generaler och civila tjänstemän har ”orealistiska förväntningar” på vad Washington kan bidra med just nu. Tidningen hänvisar bland annat till det senaste utspelet från den ukrainska arméns generalstab om att man behöver 17 miljoner artillerigranater från ”västliga ammunitionslager som inte existerar”.

”Amerikanska tjänstemän säger att Ukraina kommer tvingas kriga på en tajtare budget”, skriver The New York Times. Vad det handlar om är att Ukraina istället för att försöka vinna tillbaka territorium ska fokusera på att ”hålla det territorium man har och bygga upp sin förmåga att tillverka vapen under 2024″ vilket Bidens administration tror kommer leda till ett mer ”självförsörjande Ukraina”.

Biden-administrationen anser dessutom inte längre att Ukraina måste ta tillbaka alla landområden som Ryssland annekterat för att ”vinna kriget”, skriver New York Times och hänvisar till anonyma tjänstemän i Washington. Istället handlar det om att ”ta hem några strategiska och symboliska vinster” samtidigt som man ”stärker sitt försvar och bygger upp sin förmåga att producera vapen”. Enligt Vita huset är detta nog för att ”stärka Ukrainas hand när behovet av fredssamtal med Ryssland för att avsluta kriget” blir oundvikligt.

Meningsskiljaktigheter mellan Washington och Kiev är dock vad som ledde till att sommarens ukrainska motoffensiv misslyckades, enligt New York Times. Medan Kiev ville satsa på att bryta igenom ryska fortifikationer i Donbass ansåg Washington att det var viktigare att bryta igenom den ryska landbryggan mellan Donbass och Kherson i söder. Resultatet blev att ukrainarna anföll på båda platser istället för att fokusera hela styrkan på en front.

”USA och dess allierade spendera miljontals [dollar] för att skicka stridsvagnar och andra bepansrade fordon till Ukraina och träna de nyskapade enheterna i avancerad militär taktik. Men trots Ukrainas framfart under sommaren och in på hösten har ryska trupper i stort hållit kvar vid de nära 20 procent av landet som man intagit”, konstaterar tidningen.